Ngày hội gói bánh: “gói trọn yêu thương”

Theo truyền thống tốt đẹp từ lâu, cứ mỗi độ Xuân về, tại trụ sở tỉnh dòng Tu Hội Truyền Giáo- Nhà Thờ Thánh...

Cộng Đoàn Vinh Sơn Bình Chánh Trao Quà Tết Cho Người Nghèo

Dưới đây là một số hình ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1LKyZTXMirnNDD0H2VMIn26aIdZsu3CKQ?usp=share_link:    

Nhà Túc Trưng – Một chặng đường

Hôm nay cha Giám Tỉnh làm phép Nhà Nguyện nhà Tĩnh dưỡng của Tỉnh Dòng và làm phép Nơi an nghỉ của các thành...