Ngày hội gói bánh: “gói trọn yêu thương”

Theo truyền thống tốt đẹp từ lâu, cứ mỗi độ Xuân về, tại trụ sở tỉnh dòng Tu Hội Truyền Giáo- Nhà Thờ Thánh...

Cộng Đoàn Vinh Sơn Bình Chánh Trao Quà Tết Cho Người Nghèo

Dưới đây là một số hình ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1LKyZTXMirnNDD0H2VMIn26aIdZsu3CKQ?usp=share_link:    

Nhà Túc Trưng – Một chặng đường

Hôm nay cha Giám Tỉnh làm phép Nhà Nguyện nhà Tĩnh dưỡng của Tỉnh Dòng và làm phép Nơi an nghỉ của các thành...

Thánh lễ Tạ Ơn – Làm phép nhà Tĩnh dưỡng

Hiến pháp của Tu Hội Truyền Giáo, số 26 viết: 1. Chúng ta cần phải quý mến các thành viên đau yếu, tàn tật, và...