Bài viết mới

Thư của cha Bề Trên Tổng Quyền nhân dịp lễ Thánh...

Roma, ngày 11 tháng 9 năm 2020 – Lễ thánh John Gabriel Perboyre FHA và hậu COVID-19 cơ hội và thách thức đối với Gia...

“Thời đại Covid – Đi tu nữa không?”

https://www.youtube.com/watch?v=VBVuCPJMZqg  

Kon Tum Kí Sự II: Kon Xơmluh, Măng Đen

Cao Viết Tuấn, CM Sau hơn 12 tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường, đi qua các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắk, Gia Lai và...

041. Đức khó nghèo, thành lũy bảo vệ Tu Hội Truyền...

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho...

Dự án VSO: Hệ thống nước sạch Giáo họ Kẻ Sừa...

Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam lại có thêm một dự án VSO nữa đi vào hoạt động. Đó là dự án hệ thống...

Phải làm gì đây?

Sau khi thấy một người được coi là tốt lành xưng tội chung với cha Vinh Sơn, Bà Gondi đã phải thốt lên lời...

Gợi ý suy tư

Phụng vụ trong Gia đình Vinh Sơn

HÌNH ẢNH