Thánh lễ Mừng Kính Thánh Vinh Sơn Phaolô và Truyền Chức Phó Tế

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, tại nhà thờ Thánh Tâm Đà Lạt, Tu hội Truyền giáo cùng đông đảo các linh mục, tu...

Thư của cha Bề Trên Tổng Quyền nhân dịp lễ Thánh Vinh Sơn –...

Roma, ngày 11 tháng 9 năm 2020 – Lễ thánh John Gabriel Perboyre FHA và hậu COVID-19 cơ hội và thách thức đối với Gia...

Chầu Thánh Thể Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ

“Đường con đi Chúa ơi! Dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới. Bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui...

Kinh cầu cho Tổng Đại Hội lần thứ 43

CÔNG BỐ TỔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ 43 CỦA TU HỘI TRUYỀN GIÁO File Word BTT

Hồng ân thánh hiến mùa đại dịch covid

Thế giới cũng như quê hương đất nước chúng ta đang đối diện với những khó khăn của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong...

Thường huấn, tĩnh tâm và lễ khấn trọn đời

Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, tất cả các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo thuộc tỉnh dòng Việt Nam đã tập...

Thánh lễ Thụ phong linh mục

“Hãy nghe Thần Khí” (Kh 2,7) Trong tâm tình vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9h30’ thứ Hai, ngày 22/06/2020, tại Nhà...

Thành quả đầu tiên của Dự án VSO cho Tỉnh dòng Việt Nam

Văn phòng Liên Đới Vinh Sơn (VSO) là một chương trình trợ giúp của nhà Trung ương (Curia) của Tu Hội Truyền Giáo ở...

TÀI LIỆU ĐÚC KẾT – Phiên họp các thành viên đặc trách ơn gọi...

Nẻo đường hướng đến văn hoá ơn gọi trong Tu Hội Truyền Giáo Giới thiệu Từ ngày 19 tháng 11 ngày đến ngày 01 tháng...