Trang chủ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Viếng thăm tại gia theo truyền thống Vinh Sơn

Robert Maloney, CM Ngay từ đầu, các cuộc viếng thăm tại gia đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phục vụ những người...

Đức Giêsu và các Tông Đồ chú giải Cựu Ước

Joseph Tân Nguyễn, ofm Trong Thánh lễ, mỗi lần nghe câu: “Đó là Lời Chúa” sau bài Kinh Thánh, thì chúng ta đáp “Tạ ơn...

Kinh Thánh: “Lời Của Chúa” hay “Lời Về Chúa” ?

Joseph Tân Nguyễn, OFM Có một Rabbi kia tổ chức sinh nhật cho cậu quý tử mà ông mong muốn sau này cậu sẽ nối...

Chú giải Kinh Thánh với dân ngoại

Joseph Tân Nguyễn, OFM Một Đan Viện nữ ở vùng hẻo lánh xa xôi bị quân khủng bố chiếm đóng làm nơi sào huyệt. Sau...

Các Tông phụ chú giải vấn đề “Bầu cũ & Rượu mới”

Joseph Tân Nguyễn, OFM Tại một giáo xứ bên Mỹ, chị bếp có thói quen mỗi ngày hâm lại món ăn của ngày hôm trước...

Tương quan giữa triết học và thần học

Joseph Tân Nguyễn, ofm Tương quan giữa triết học và thần học là một đề tài được nghiên cứu rộng rãi từ nhiều góc độ...

Phạm vi nghiên cứu của triết học ngôn ngữ

Joseph Tân Nguyễn, OFM Trong khi khoa ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ như là một khả năng truyền thông vượt bậc của con...

Hai biểu tượng về sự dữ: “trái cấm” và “con rắn”

Joseph Tân Nguyễn, OFM Sách Sáng Thế kể lại rằng khi Ađam & Evà nghe theo lời cám dỗ ăn “trái cấm” thì mắt họ...

Sơ lược về thông diễn học / giải thích học

Joseph Tân Nguyễn, OFM Một cách ngắn gọn, thông diễn học (hay giải thích học) là bộ môn tìm cách trả lời cho câu hỏi,...

Đoàn sủng và hiệp hành trong truyền giáo

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Hiệp Hành đã kết thúc tại Rôma những tuần vừa qua. Một tiến trình dài và...