Trang chủ GIỚI THIỆU ƠN GỌI

GIỚI THIỆU ƠN GỌI

Một vài nét về ơn gọi Vinh Sơn qua bài phỏng vấn quý cha...

https://www.youtube.com/watch?v=5hL1vKshuoI

Ơn Gọi Truyền Giáo Vinh Sơn

Tìm hiểu ơn gọi Vinh Sơn BTT

“Thời đại Covid – Đi tu nữa không?”

https://www.youtube.com/watch?v=VBVuCPJMZqg  
video

Trốn

https://www.youtube.com/watch?v=mBNgMd96DBY BTT  

Lễ làm Bons Propos của các tập sinh Vinh Sơn vùng Châu Á Thái...

Sáng thứ bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020, tại nhà nguyện nhỏ bé của cộng đoàn nhà DEPAUL- Tỉnh dòng Philippines, đã diễn...

TÀI LIỆU ĐÚC KẾT – Phiên họp các thành viên đặc trách ơn gọi...

Nẻo đường hướng đến văn hoá ơn gọi trong Tu Hội Truyền Giáo Giới thiệu Từ ngày 19 tháng 11 ngày đến ngày 01 tháng...

Huynh đệ cộng đoàn

“Tôi chỉ thực sự là người, nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ, mà là người đang sống bên...

Người nghèo và việc mục vụ tại Philippines

Để giúp các tập sinh có thêm kinh nghiệm trong việc mục vụ, đặc biệt đối với người nghèo. Cha Giám tập tại Philippines...

Ngày Việt Nam

Như thông lệ hằng tháng, anh em tập sinh quốc tế tại Philippin sẽ có một ngày được dành riêng cho một quốc gia....

Nguồn gốc Tu Hội Truyền Giáo

Vinh Sơn sinh ra và lớn lên vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, là thời điểm Giáo Hội Pháp đang lâm...