Cáo Phó của bà cố Maria Hoàng Thị Lụa, thân mẫu của cha Phêrô...

Bà cố Maria Hoàng Thị Lụa, thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Quang Tiến, CM đã về nhà Chúa lúc 19 giờ 30’ ngày...

Cáo phó: Bà cố Anna

Bà Cố Anna Nguyễn Thị Hưng, là thân mẫu của Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh, CM, đã về nhà Chúa vào lúc 15h05′ ngày...

Cáo phó

Thầy Gioan Nguyễn Đình Đàn, Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1987, tại Nghệ An, là chủng sinh Thần học năm thứ III, Học...

Cáo phó

Ông Cố GIUSE NGUYỄN MINH SƠN, thân phụ của Cha Giuse Nguyễn Minh Giang, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 8h00′, ngày 16...

Cáo phó

Ông cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HÀ, thân phụ cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh, CM – thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn – đã được...

Cáo phó

Ông cố Phêrô Nguyễn Viết Phác, thân phụ cha Giuse Nguyễn Viết Út, CM - thành viên Nhà Đà Lạt, quản xứ Mai Anh, Gp....

Ai tín

Ông cố Giakim Đinh Quang Tiếp, thân phụ cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 22h23′, Chúa...