Cáo phó

Thầy Gioan Nguyễn Đình Đàn, Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1987, tại Nghệ An, là chủng sinh Thần học năm thứ III, Học...

Cáo phó

Ông Cố GIUSE NGUYỄN MINH SƠN, thân phụ của Cha Giuse Nguyễn Minh Giang, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 8h00′, ngày 16...

Cáo phó

Ông cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HÀ, thân phụ cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh, CM – thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn – đã được...

Cáo phó

Ông cố Phêrô Nguyễn Viết Phác, thân phụ cha Giuse Nguyễn Viết Út, CM - thành viên Nhà Đà Lạt, quản xứ Mai Anh, Gp....

Ai tín

Ông cố Giakim Đinh Quang Tiếp, thân phụ cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 22h23′, Chúa...

Cáo phó

Ông cố Batôlômêô Trần Ngọc Nhiên, thân phụ cha cố Giuse Trần Ngọc Diệm, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 19h00′, thứ...

Tin Buồn

Ông cố Giuse Nguyễn Văn Định, thân phụ cha Giám tỉnh Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, đã được Chúa gọi về vào lúc...

THÁNH LỄ AN TÁNG LM. GIUSE TRẦN NGỌC DIỆM, CM

Vào lúc 5h30’ ngày 25/03/2020, sau thánh lễ ban sáng do cha Giám tỉnh và một số cha trong cộng đoàn cử hành cùng...