Trang chủ Tác Phẩm

Tác Phẩm

Nghi thức viếng xác và kinh giỗ

   

Tiểu sử thánh Vinh Sơn Phaolô

1. Những năm sống ẩn dật                                     ...

Đặc nét năm nhân đức Vinh Sơn ngày nay

Thánh Vinh Sơn Phaolô đã mời gọi các nhà thừa sai đầu tiên và ngài cũng tiếp tục mời gọi chúng ta - những...

GANNES – FOLLEVILLE: Sự mặc khải của Cuộc Đại Phúc

Quan sát các dấu chỉ thời đại, chúng ta có thể thấy rằng nghĩa vụ đầu tiên của mình trong thời điểm lịch sử...

Bản tóm lược Lịch sử Tu hội Truyền giáo

Để biết lịch sử Tu Hội Truyền Giáo, điểm mấu chốt là phải hiểu rõ tinh thần và hoạt động của Tu Hội. Tình...

Cầu nguyện với thánh Vinh Sơn

 

Đức Maria Ảnh Phép Lạ

Phạm Minh Triều, CM

Gợi ý cầu nguyện

Liên kết nhanh