Bài Phỏng Vấn Cha Joel Bernardo CM, Giám Đốc Điều Hành Văn Phòng Liên Đới Vinh Sơn (VSO)

0
563

Văn phòng Liên đới Vinh Sơn (VSO) là một chương trình phục vụ của Nhà Tổng quyền của Tu Hội Truyền Giáo ở Rome, Ý. VSO được Bề trên Tổng quyền và ban Tổng cố vấn của Tu Hội Truyền Giáo thành lập vào ngày 15 tháng 6 năm 2002, và mở cửa hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2003. Mục tiêu của VSO là: Để hỗ trợ Tu Hội Truyền Giáo gây quỹ cho việc truyền giáo và phục vụ người nghèo.

Chúng tôi đã phỏng vấn cha Joel Bernardo CM, giám đốc điều hành cao cấp của VSO, trong thời gian nghỉ giải lao trong Tổng Đại Hội của Tu Hội Truyền Giáo diễn ra tại Rome:

Thưa cha Joel, đâu là tầm nhìn và sứ vụ của VSO?

Tầm nhìn của VSO là xây dựng tinh thần liên đới Vinh Sơn hướng tới việc cải thiện sứ vụ phát triển các dự án vì người nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển toàn diện và chuyển đổi xã hội.

Sứ vụ là hỗ trợ Tu hội của chúng ta trong việc cung cấp các dịch vụ này, huy động các nguồn lực cho các dự án này, xây dựng năng lực và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là đối với các nguồn lực được huy động cho các dự án này.

VSO hoạt động như thế nào, thưa cha?

Nó giống như thế này: VSO phục vụ giống như một văn phòng phát triển quốc tế của Tu hội chúng ta, cho các dự án trên toàn thế giới. Nó điều phối tất cả các dự án, nó liên kết các đơn vị truyền giáo khác nhau của chúng ta với các đối tác phát triển, nó huy động các nguồn lực cho các dự án. Nó tương tự như một tổ chức phi chính phủ phát triển của Tu hội chúng ta.

Và cách tiếp cận là gì, thưa cha?

Cách tiếp cận của chúng ta dựa trên nguyên tắc đoàn kết và tương trợ; trợ cấp là xây dựng năng lực từ bên dưới, chúng tôi đánh giá và sau đó chúng tôi phát triển năng lực để cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho các sứ vụ  của họ. Liên đới là huy động sự hỗ trợ để xây dựng các năng lực từ bên dưới, những nguyên tắc đó hoạt động song song với nhau. Vì vậy, chúng tôi thực hiện rất nhiều việc xây dựng sự kết nối, chúng tôi thực hiện rất nhiều việc giữ gìn và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Nó không phải là về tiền, nó không phải là về quỹ, nó là về các mối quan hệ ở các cấp độ khác nhau từ cơ sở, từ cấp dưới lên đến cấp cao nhất trong việc kết nối với các đối tác phát triển.

Quỹ Liên đới Vinh Sơn và các khoản tài trợ cho dự án vi mô là gì?

Đó là một câu hỏi hay vì điều đó liên kết với cách tiếp cận của chúng tôi, vì vậy nếu nguyên tắc là xây dựng kết nối và hỗ trợ liên đới, thì một cơ chế thiết yếu được sử dụng là thông qua việc tận dụng các nguồn lực. Đó là quan hệ đối tác chia sẻ kinh phí và nguồn lực cho các dự án phát triển. Chúng tôi có cơ chế này được gọi là VSF (Quỹ liên đới Vinh Sơn), theo đó các tỉnh dòng khác nhau trong Tu hội của chúng ta sẽ đóng góp, đặc biệt là những tỉnh dòng có nhiều nguồn lực hơn sẽ đóng góp thường xuyên để xây dựng quỹ, và quỹ đó sẽ giúp các tỉnh dòng khác có ít nguồn lực hơn trong sứ vụ của họ và trong các dự án phát triển của họ.

Chúng tôi cũng sử dụng quỹ VSF này để tận dụng nguồn lực với các nhà tài trợ hoặc đối tác phát triển khác. Vì vậy, chúng tôi không thực sự đề xuất, yêu cầu và hỏi xin cho tất cả mọi thứ. Nó giống như đòn bẩy. Vì vậy, chúng tôi chia sẻ nguồn lực của mình, chúng tôi cố gắng tương thích với nguồn lực của bạn. Trên thực tế, có một cơ chế khác mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi gọi nó là chương trình vốn tương đáp (số tiền để bù trừ). Vì vậy, VSF coi chúng tôi như một đòn bẩy để trao đổi ngân sách với các đối tác khác.

Bây giờ, tôi có thể nói rằng dự án vi mô là một cơ chế rất đặc biệt mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi thiết lập một cơ chế cho các khoản tài trợ cho các dự án nhỏ. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Micro, có giá trị  từ 5.000 đô la trở xuống. Vì vậy, nó khác với dự án thông thường vì nó nhỏ hơn, nhanh hơn, liên quan đến các dịch vụ trực tiếp hoặc các dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho người nghèo và dễ dàng thực hiện. Nhưng sau đó có một tiềm năng mạnh mẽ để mở rộng quy mô. Vì vậy, chúng tôi coi các dự án vi mô là những dự án xúc tác có thể giúp xây dựng năng lực của họ, đó là các tòa nhà phụ giúp xây dựng năng lực từ bên dưới.

Và sau đó khi họ xây dựng năng lực, họ sẽ có khả năng phát triển. Và với tư cách là những dự án xúc tác, chúng tôi đang hình dung những dự án quy mô nhỏ này từ bên dưới, không phải là những dự án riêng lẻ, mà là để xây dựng tác động hướng tới khi chúng tôi củng cố hoặc xây dựng tác động có thể tạo ra sự chuyển đổi. Và thực sự tầm nhìn của chúng tôi là hướng tới cái mà chúng tôi gọi là tầm mức thay đổi có hệ thống, theo đó chúng tôi có thể giải quyết các yếu tố cấu trúc tại sao nghèo vẫn nghèo, bẫy nghèo và tất cả các vấn đề cấu trúc xã hội và bất công.

Vì vậy, chúng tôi không đánh giá thấp năng lực của một dự án trị giá 5.000 đô la vì những dự án vi mô này có thể thúc đẩy sự thay đổi. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các cộng tác viên của mình bắt đầu từ vi mô, đừng làm dự án lớn ngay lập tức. Vì vậy, đó là xây dựng năng lực, sự đoàn kết, dựa trên sự trợ cấp dần dần, dần dần và cho đến nay, ít nhất trong 20 năm qua, trung bình mỗi năm, chúng tôi có thể cung cấp trung bình 16 đến 20 dự án vi mô một năm ở các địa điểm khác nhau bằng cách sử dụng sự đóng góp của các tỉnh dòng trong VSF. Vì vậy, đó là cách trao đổi  quỹ phù hợp và dự án vi mô của VSF.

Câu hỏi cuối cùng. Vậy Thách thức trong tương lai là gì, thưa cha ?

Năm nay thực sự là năm nay chúng tôi đang đánh dấu năm thứ 20 của VSO. Vì vậy, VSO đã bước sang tuổi 20 và chúng tôi đang mong muốn mở rộng quy mô theo hướng chiến lược hơn. Về mặt thực tiễn, chúng tôi muốn tập trung hơn vào các vấn đề trong chương trình phát triển khu vực thực sự ảnh hưởng đến người nghèo, như chương trình nghị sự toàn cầu về biến đổi khí hậu, vô gia cư, di dân, thậm chí cả chiến tranh và bạo lực. Tất cả những cấu trúc và vấn đề này. Và chúng tôi cũng muốn mở rộng quan hệ đối tác với các đối tác phát triển, các đối tác phát triển lớn hơn.

Tất nhiên, cũng xây dựng năng lực của cấp cơ sở. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng đàm phán để có sự thay đổi mô hình trong quan hệ đối tác. Không chỉ là quan hệ đối tác dựa trên quy mô nhỏ hoặc các dự án riêng lẻ, mà là quan hệ đối tác dựa trên các thỏa thuận lâu dài hơn về việc theo đuổi một chương trình nghị sự phát triển chung hoặc công việc chung. Và có một số đối tác đã mở ra cho loại hình kế hoạch này, quan hệ đối tác lâu dài mang tính chiến lược hơn hướng tới các dự án có tác động hơn và phát triển cho người nghèo. Vì vậy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi bắt đầu từ năm nay. Nhưng tất nhiên không quên những gì chúng tôi đã bắt đầu và làm cho đến nay. Nhưng việc mở rộng quy mô hơn và nó không hề dễ dàng.

Nói thì dễ hơn làm. Nhưng với động lực mà chúng tôi đã xây dựng cho đến nay trong 20 năm qua và với sự quan phòng của Thiên Chúa đối với công việc khó khăn và sự hướng dẫn của Thánh Vinh Sơn và “thương hiệu-vSO” của chúng tôi – Tôi không muốn khoe khoang – thương hiệu Vinh Sơn về các cơ chế có tổ chức, không chỉ cách cung cấp dịch vụ ngẫu nhiên với di sản này và chọn lựa dành cho người nghèo, tôi đoán không còn cách nào khác ngoài việc tiến lên phía trước.

Cảm ơn Cha rất nhiều!

Lm Phêrô Phạm Minh Triều chuyển ngữ từ famvin.org