Trang chủ PHỤNG VỤ VINH SƠN

PHỤNG VỤ VINH SƠN

video

Tiểu Sử Thánh Vinh Sơn Phao-lô

https://www.youtube.com/watch?v=zYcLk-nBVDk

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ

Tôi vui mừng được giới thiệu sách kinh của gia đình Vinh Sơn. Tôi muốn biểu lộ lòng biết ơn sâu xa của tôi...

CÁC KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

1. AVE MARIS STELLA Ave Maris Stella, Dei Mater alma, Atque semper Virgo, Felix caeli porta. Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria 2. KINH DÂNG NGÀY Lạy Chúa là Thiên...

DAILY PRAYERS

1. AVE MARIS STELLA Ave Maris Stella, Dei Mater alma, Atque semper Virgo, Felix caeli porta. Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria 2. DAILY OFFERING Eternal Father, I offer you...

MỘT SỐ BÀI HÁT DÙNG TRONG PHỤNG VỤ

1. Bài ca đức ái - Thiên Đan, D.C 2. Bước theo cha Vinh Sơn - Phước Sơn, C.M 3. Ca mừng thánh Louise - Thiên...