MỘT SỐ BÀI HÁT DÙNG TRONG PHỤNG VỤ

0
3757

1. Bài ca đức ái – Thiên Đan, D.C

2. Bước theo cha Vinh Sơn – Phước Sơn, C.M

3. Ca mừng thánh Louise – Thiên Đan, D.C

4. Chứng nhân với hy vọng – Thiên Đan, D.C

5. Con đã gặp Ngài – Thiên Đan, D.C

6. Con tin Chúa Quan Phòng – Thiên Đan, D.C

7. Ephata – Thiên Đan, A. Thái Thanh

8. Gánh tình yêu – Thiên Đan, D.C

9. Gia đình Vinh Sơn – Thiên Đan, D.C

10. Hát về cha Jean Cassaigne – Thiên Đan, D.C

11. Hoan ca Mẹ Vô Nhiễm – Thiên Đan, D.C

12. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Thiên Đan, D.C

13. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh – Thiên Đan, D.C

14. Lễ vật trinh nguyên – Thiên Đan, D.C

15. Lời yêu thương của Mẹ Thánh Louise De Marillac – Thiên Đan, D.C

16. Mẹ dạy con – Thiên Đan, D.C

17. Mẹ duy nhất của Tu hội – Thiên Đan, D.C

18. Mừng kính thánh Vinh Sơn – Thiên Đan, D.C

19. Mừng thánh Vinh Sơn – Hùng Cương

20. Người nghèo là Chúa – Thiên Đan, D.C

21. Nguồn vui đức ái – Thiên Đan, D.C

22. Nhân chứng đức ái – Thiên Đan, D.C

23. Niềm vui truyền giáo – Thiên Đan, D.C

24. Ôi thánh Vinh Sơn + Bản đầy đủ

25. Phút giây lặng trầm – Thiên Đan, D.C

26. Ta đi – Xuân Thảo, Khoa Tâm

27. Thần Khí Chúa ngự trên tôi – Thiên Đan, D.C

28. Theo Chúa ra khơi – Thiên Đan, D.C

29. Tiếng gọi truyền giáo – Thiên Đan, D.C

30. Tình Chúa diệu kỳ – Thiên Đan, D.C

31. Tình yêu Đức Giêsu Kitô – Thiên Đan, D.C

32. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách – Thiên Đan, D.C

33. Tình yêu hy hiến – Thiên Đan, D.C

34. Tình yêu thì sáng tạo đến vô cùng – Thiên Đan, D.C

35. Tuỳ thuộc Chúa Thánh Thần – Thiên Đan, D.C

36. Vinh Sơn tông đồ bác ái – Jos Ngọc, CM

37. Vinh Sơn Tông Đồ Bác Ái – Apostle of charity

Tham khảo thêm: Thánh ca Thiên Đan

BTT