Ai tín

0
155

Ông cố Giakim Đinh Quang Tiếp, thân phụ cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 22h23′, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 09 năm 2020. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố!

BTT