Cáo phó

0
191

Ông cố Batôlômêô Trần Ngọc Nhiên, thân phụ cha cố Giuse Trần Ngọc Diệm, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 19h00′, thứ Năm, ngày 03 tháng 09 năm 2020. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố!

BTT