Cáo phó

0
102

Ông cố Phêrô Nguyễn Viết Phác, thân phụ cha Giuse Nguyễn Viết Út, CM – thành viên Nhà Đà Lạt, quản xứ Mai Anh, Gp. Đà Lạt – đã được Chúa gọi về vào lúc 19h30′, Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố!

BTT