Cáo phó

0
515

Thầy Gioan Nguyễn Đình Đàn, Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1987, tại Nghệ An, là chủng sinh Thần học năm thứ III, Học Viện Durando, Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam, đã được Chúa gọi về lúc 13g30, ngày 02 tháng 10 năm 2022. Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Thầy Gioan sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

BTT