Giáo sở Thánh Tâm

0
4880

Địa chỉ: 38 (40 cũ) Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3823089
Thành lập: năm 1970
Khởi công xây dựng lại: 01/2009
Khánh thành nhà thờ: 28/12/2011
Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Vì Giáo sở Thánh Tâm nằm trong Nhà Tỉnh nên quá trình hình thành và phát triển Giáo sở Thánh Tâm cũng thuộc chương trình chung của Nhà Tỉnh.

Nhà thờ đầu tiên Giáo sở Thánh Tâm

Năm 1974, cha Gérard Trần Công Dụ được cử phụ trách giáo sở Thánh Tâm trong vòng 17 năm. Và từ ngày 29/07/1991, cha Phao-lô Phạm Văn Trị thay cha Dụ trong nhiệm vụ này. Đầu năm 1993, cha Phao-lô đã đại tu toàn bộ nhà thờ chính và nhà thờ phụ; đến đầu năm 1998, cha đã cho xây hàng rào khuôn viên và gia cố tường quanh nhà thờ. Năm 2000, để chào mừng Đại Năm Thánh, cha đã cho xây lại ta-luy và tô lại mặt tiền nhà thờ.

Vào tháng 01/2009, Tu Hội đã khởi công xây mới lại Nhà Thờ Thánh Tâm và cũng là nhà thờ chính hiện nay của Phụ Tỉnh Việt Nam. Ngày 28/12/2011, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã cung hiến Thánh Đường với tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Quá trình xây dựng nhà thờ

II. TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Hiện nay, Giáo sở Thánh Tâm có khoảng 1000 giáo dân. Bên cạnh cha phụ trách Giáo sở, có Hội đồng mục vụ giáo sở, Ban giáo lý, các ca đoàn, các hội đoàn trợ giúp Cha để phục vụ Giáo sở. Giáo sở được chia thành 5 khu giáo: Thánh Gia, Các Thánh Tử Đạo, Mẹ Vô Nhiễm, Kitô Vua và Giuse Thợ.

Mục vụ:

  • Hội Legio Mariae: thánh hoá bản thân bằng hy sinh, cầu nguyện, hãm mình, làm việc tông đồ và thăm viếng.
  • Hội Bác ái Vinh Sơn (OZANAM): thăm viếng và phục vụ những người đau khổ ở trong Giáo sở cũng như ở ngoài qua công việc từ thiện bác ái.
  • Ngoài ra, giáo sở còn thường xuyên tổ chức cách chương trình mục vụ khác cho các giới trong giáo sở.
Nghi thức đặt viên đá đầu tiên
Lễ Khánh Thành nhà thờ
Đức Cha Antôn cung hiến Bàn thờ
Nhìn từ Nhà Tỉnh
Hang Đá Lộ Đức
Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

BTT