Tháng tưởng nhớ các Đẳng linh hồn: các bậc cha anh trong Tu Hội

0
222

Pet. Phạm Minh Triều, CM