Tin Buồn

0
250

Ông cố Giuse Nguyễn Văn Định, thân phụ cha Giám tỉnh Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, đã được Chúa gọi về vào lúc 01h15′, thứ Tư, ngày 26 tháng 08 năm 2020. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Giuse!

BTT