Đặc nét năm nhân đức Vinh Sơn ngày nay

0
428

Thánh Vinh Sơn Phaolô đã mời gọi các nhà thừa sai đầu tiên và ngài cũng tiếp tục mời gọi chúng ta – những nhà thừa sai Vinh Sơn của thế kỷ XXI – hãy mặc lấy tinh thần của Đức Kitô, để có cùng cảm thức và lòng trắc ẩn, những sự thúc đẩy, khả năng và tận tâm phục vụ những người nghèo khổ nhất, những người bị loại bỏ, bị gạt ra bên lề xã hội, không có địa vị và tiếng nói.

Chúng ta cần khôi phục lại ngọn lửa truyền giáo được xuất phát vào những năm đầu tiên thành lập của Tu Hội. Điều gì đã thúc đẩy các nhà thừa sai đầu tiên và biết bao người khác nữa xuyên qua lịch sử Tu Hội của chúng ta, nhằm dâng hiến chính bản thân họ hoàn toàn cho những người bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội? Chúng ta phải sống cách nào để trở nên người môn đệ đích thực và trung thành của Chúa Kitô thừa sai, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo?

Thánh Vinh Sơn đã đề ra cho chúng ta năm nhân đức truyền giáo của Đức Kitô: đơn sơ, khiêm nhường, dịu hiền, hãm mình, nhiệt thành nhằm mục đích cứu rỗi các linh hồn. Đây là những phương thế thiêng liêng mà chính mỗi người chúng ta phải thực hành, hầu giúp ta có khả năng bước theo Chúa Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.

Trong ấn bản này, chúng tôi cung cấp cho các bạn một vài suy tư dựa trên các nhân đức Vinh Sơn. Các bài viết này đã được chuẩn bị bởi các anh em Vinh Sơn ở những vùng lãnh thổ riêng biệt cùng với những kinh nghiệm truyền giáo khác nhau.

BTT