Khóa đào tạo trường kỳ lần thứ 17 tại Trung tâm đào tạo quốc tế (CIF) cho các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo

0
257

Fr. Andres Motto, CM

Từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019, tại Paris, một nhóm các thành viên Vinh Sơn đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia khóa đào tạo trường kỳ, được biết đến dưới tên gọi: “Di Sản Vinh Sơn”.
Khóa đào tạo này hướng đến các thành viên cao niên và cung cấp cho họ một cơ hội thuận lợi nhằm tăng thêm sức sống cho ơn gọi Vinh sơn của họ. Điều này sẽ được thực hiện bằng việc nhìn lại quá khứ, bằng việc nỗ lực khám phá những vấn đề cấp bách hơn mà chúng ta (với tư cách là những thành viên của Tu Hội Truyền Giáo) và những người nghèo đang phải đối mặt, bằng việc tìm kiếm giải pháp tối ưu cho những vấn đề ấy (trong viễn cảnh bác ái và truyền giáo) và để thấy rõ những phương thức hành động cho vô số những thách đố khác nhau đang ở trước mắt chúng ta.
Tất cả điều này là một nỗ lực nhằm làm thấm đượm một tinh thần mới vào đặc sủng Vinh sơn của chúng ta, nghĩa là chúng tôi sẽ nỗ lực cung cấp cho những tham dự viên những phương thế để có thể giúp họ làm mới chính mình, đổi mới trong việc đào luyện trường kỳ, trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống cộng đoàn và trong sứ mạng tông đồ của họ
Khóa học này là một thời gian để suy ngẫm về đời sống cá nhân và về ý nghĩa của cuộc sống và cách thức ta thi hành sứ mạng với tư cách là thành viên của Tu Hội Truyền Giáo và trong tư cách là đầy tờ của người nghèo. Đây cũng là thời gian để đối thoại về những đóng góp mà Tu Hội có thể cống hiến cho thế giới.
Khóa đào tạo này sẽ được đề xuất trong Đại Hội lần thứ 42 sắp tới, về những chủ đề: Tin Mừng về lòng thương xót, tính quốc tế và tính đa văn hóa, tình liên đới, hợp tác truyền giáo và việc đào tạo cho sứ mạng truyền giáo.
Khóa học này sẽ diễn ra tại Nhà Mẹ của Tu Hội, tọa lạc tại số 85 rue de Sèvres, (Paris, từ ngày 01-31 tháng 10 năm 2019).
Sẽ có ba ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha và Pháp sẽ được dùng trong khóa đào tạo này. Tổng chi phí sẽ là 2.200 euro và bao gồm chỗ ở, ăn uống, các cuộc hành hương, các phiên họp và tài liệu. Đây là một giá rất hợp lý đặc biệt là khi so sánh với giá thông thường ở Pháp và cụ thể hơn là ở Paris.
Để xác nhận việc tham dự của anh em, hay để yêu cầu bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ qua: andresmotto@gmail.com

Vũ Tiến Đức chuyển ngữ