Tháng 10: Tháng Truyền giáo và Tháng của chiến dịch 1%

0
108

Chúng ta đang bắt đầu tháng 10, tháng truyền giáo tuyệt vời… một thời điểm đặc biệt không những được Giáo hội cổ vũ, mà còn được Tu Hội Truyền Giáo sống một cách riêng và hết sức nhiệt tình.

Kể từ tháng 9, Văn Phòng Truyền Thông đã muốn bắt đầu chuẩn bị con đường cho tháng này, để bắt đầu một thời điểm mà chúng ta suy ngẫm về bản chất truyền giáo của Tu hội. Chúng ta biết các sứ vụ truyền giáo mà nhiều anh em của chúng ta đang thực hiện và chúng ta tìm cách củng cố tinh thần truyền giáo của chúng ta. Đồng thời, chúng ta dấn thân cho sứ vụ truyền giáo và nhiều anh em đã hưởng ứng tích cực lời mời gọi truyền giáo của Bề trên Tổng quyền. Vậy chúng ta hãy tiến lên từng bước và thưa rằng: Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi! (Is 6,8)

Văn phòng chúng tôi đã làm việc và chuẩn bị một chiến dịch với tài liệu sẽ giúp chúng ta sống trong tháng này. Chúng tôi muốn đề xuất một phương châm, mà đối với nhiều người, là một trong những cụm từ của thánh Vinh Sơn đã sử dụng thường xuyên:

“Ơn gọi của chúng ta là ra đi, không chỉ đến một giáo xứ, không chỉ trong một giáo phận, mà là khắp nơi trên thế giới.”

Cụm từ này gợi lên trong chúng ta, những nhà truyền giáo một cảm giác bước đi, lên đường, rời bỏ sự yên tĩnh, bám víu hoặc gắn bó vào một nơi nào đó. Theo cách tương tự, những lời này tìm cách phục hồi đặc sủng nền tảng của chúng ta là trở thành một nhà truyền giáo, chứ không phải là trở thành linh mục quản xứ. Do đó, chúng ta xem khái niệm “truyền giáo” như một điều gì đó tự nhiên và là một yếu tố trong ơn gọi của chúng ta. Chúng ta cũng muốn phục hồi chiều kích quốc tế của Tu hội để bất cứ nơi nào cần đến sự hiện diện của các nhà truyền giáo và Tu hội, chúng ta sẵn sàng đi theo những hướng mới.

Bằng cách này, chúng tôi muốn thay đổi não trạng hiện tại để hiểu sứ mạng truyền giáo là sự tham gia vào một trong các sứ mạng Truyền giáo Quốc tế của chúng ta. Xem xét nỗ lực truyền giáo dưới góc độ này sẽ làm nghèo tinh thần truyền giáo của chúng ta. Đó là lý do chúng tôi ủng hộ mong muốn của cha Bề trên Tổng quyền là tiếp tục chiến dịch 1% trong năm nay.

Chiến dịch 1% không chỉ tìm cách khuyến khích các thành viên tham gia vào việc truyền giáo mà chiến dịch này còn tìm cách khuyến khích sự suy tư về ý nghĩa của tinh thần truyền giáo trong Tu hội và nhận ra rằng chiều kích truyền giáo của chúng ta không chỉ giới hạn ở truyền giáo quốc tế, nhưng mở rộng đến các vùng truyền giáo mà nhiều Tỉnh dòng đang đảm nhận. Sự hiện diện của các nhà truyền giáo bên ngoài đất nước của họ không chỉ đáp ứng cam kết mà một Tỉnh dòng nào đó đã đưa ra theo yêu cầu của giám mục hoặc một giáo hội đặc biệt, mà còn đáp ứng lời mời gọi của Giáo Hội tham gia vào sứ mạng truyền giáo cho muôn dân (Ad Gentes).

Mặc dù đúng là chiến dịch đã nói về, và sẽ tiếp tục nói về 1%, nhưng chúng ta không có ý định nhốt mình vào con số 30 nhà truyền giáo. Có rất nhiều thừa sai đi truyền giáo, đi truyền giáo quốc tế và truyền giáo theo khu vực để đáp ứng những nhu cầu mới ở những nơi không có sự hiện diện của thành viên Vinh Sơn.

Logo của chiến dịch 1%

Sau khi suy tư và xem xét các khả năng đồ họa có thể, chúng tôi đã chọn một biểu tượng có liên quan nhiều đến nhà truyền giáo, và ngày nay nếu thiếu nó, nhiều người không thể biến giấc mơ đó thành hiện thực. Hộ chiếu của chúng ta cần có dấu thị thực, con dấu để có thể nhập cảnh vào nước khác. Hộ chiếu của chúng ta chứa đầy những con dấu này (chúng ta cần lấy những con dấu đó khi đi họp, đi đào tạo hoặc đi nghỉ)… nhưng còn thiếu một con dấu. Để trở thành một nhà truyền giáo, chúng ta cần con dấu truyền giáo. Chúng tôi muốn đề xuất rằng bạn nên mang theo con dấu 1% trên hộ chiếu của mình và nhiều người trở thành một phần của một phần trăm này. Một số người có thể nói: “Nhưng tất cả chúng ta đều là những người truyền giáo”… trong trường hợp này, bây giờ là lúc để quyết định cụ thể hóa thực tế đó.

Trang web

Vincentian Missions Page

Chúng tôi muốn đổi mới trang web dành riêng cho các công tác truyền giáo quốc tế để nó bao gồm tất cả các kinh nghiệm truyền giáo của Tu hội, bao gồm các kinh nghiệm trong khu vực và các nơi khác mà các tỉnh hiện diện. Trong tháng này, chúng tôi sẽ trình bày tất cả những kinh nghiệm này thông qua trang web của chúng tôi.

Áp phích

Chúng tôi muốn áp phích này được nhìn thấy trong mọi ngôi nhà của Tu hội và bạn có thể tải xuống từ trang web để in và phát cho những người khác. Tấm áp phích rất đơn giản nhưng rất giàu ý nghĩa. Trên một tờ giấy da cổ kính, dòng chữ của thánh Vinh Sơn được viết bằng chữ viết của chính ngài cùng với tem biên giới cho phép chúng ta vào các nước khác, nhưng trên hết có hai yếu tố nổi bật, đó là khuôn mặt của người nghèo, nơi đó là lời kêu gọi của Chúa Giêsu và lời mời rất cụ thể là 1%.

Áo thun

Chúng tôi mong muốn nhiều thành viên có thể in áo thun tại các Tỉnh của mình và phân phối để chúng ta có thể hòa mình vào bầu không khí 1% này, bầu không khí truyền giáo.

Model of the T-shirt

Gadget of the T-shirt

Kêu gọi hành động

Ngày nay rất hợp thời để tạo ra các trang dẫn đến hành động. Thông thường, cách tiếp cận này được sử dụng bởi các công ty mời chúng tôi mua hàng. Hôm nay chúng tôi muốn “lời kêu gọi hành động” này phải thật cụ thể để những người truyền giáo được thúc đẩy đi truyền giáo sẽ có thể tham gia trao đổi trực tiếp với Bề trên Tổng quyền.

Go to call to action

Chương trình phát sóng trực tiếp

Mỗi tuần, chúng tôi sẽ có một buổi truyền hình trực tiếp về một trong những sứ vụ truyền giáo của chúng ta trên các châu lục khác nhau và vì vậy với tất cả những yếu tố này, bây giờ chúng ta hãy tham gia và bắt đầu tháng truyền giáo.

Văn Phòng Truyền Giáo Quốc Tế

Vincent Trần chuyển ngữ