Cuộc họp trực tuyến của các phó cáo thỉnh tiến trình phong thánh và chân phước trong Tu Hội Truyền Giáo

0
975

Cuộc họp trực tuyến với Tổng Cáo Thỉnh, cha Giuseppe Guerra, CM, cùng tất cả các phó cáo thỉnh tiến trình phong thánh và chân phước trong Tu Hội Truyền Giáo và những thành viên khác quan tâm đến cuộc họp này.

Các Bề trên Giám tỉnh, Bề trên Miền, và Bề trên các Vùng truyền giáo quốc tế rất quý mến.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu luôn ở cùng chúng ta!

Qua lá thư này, tôi muốn mời gọi các thành viên nào quan tâm tới việc tham gia một cuộc họp trực tuyến với cha Tổng Cáo Thỉnh, cha Giuseppe Guerra, CM, và các phó cáo thỉnh liên quan đến tiến trình phong chân phước và phong thánh cho các thành viên của chúng ta. Đối với Tu Hội Nhỏ của chúng ta, những tấm gương tuyệt vời về một đời sống tràn ngập Tin Mừng và đặc nét Vinh Sơn, cũng như việc chiêm ngắm linh đạo và đặc sủng Vinh Sơn được sống một cách sung mãn nhất, là một nguồn khích lệ, nguồn cảm hứng và nguồn thúc đẩy lớn lao cho tất cả chúng ta, ngõ hầu bước theo dấu chân của các ngài.

Cha Tổng Cáo Thỉnh sẽ trình bày ba vấn đề sau đây:

a) Đâu là “Tiếng thơm của sự thánh thiện”;

b) Vai trò của các phó cáo thỉnh trong tiến trình cấp giáo phận, cũng như tiến trình ở cấp Tòa thánh;

c) Tình hình chung hiện nay của tiến trình phong chân phước và phong thánh trong Tu Hội Truyền Giáo.

Sẽ có thời gian cho việc đặt câu hỏi và trả lời.

Cuộc họp sẽ diễn ra, qua ứng dụng Zoom, vào thứ năm, ngày 19 tháng 11, tại Rôma lúc 3 giờ chiều, tại Bogota lúc 9 giờ sáng, tại Los Angeles lúc 6 giờ sáng, tại Rio de Janeire lúc 11 giờ sáng, tại Madagascar lúc 5 giờ chiều, tại Manila lúc 10 giờ đêm, và tại Ấn Độ lúc 7 giờ 30 tối.

Đường link liên kết cuộc họp tại đây.

Cuộc họp sẽ được phiên dịch song song sang tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Ảnh Phép Lạ, thánh Vinh Sơn, tất cả các thánh, các chân phước, các tôi tớ Chúa trong Tu Hội Nhỏ và trong toàn thể gia đình Vinh Sơn chuyển cầu cho chúng ta!

Người anh em trong thánh Vinh Sơn,

             Tomaž Mavrič, CM
Bề trên Tổng quyền

Dom. Nguyễn Văn Nghĩa chuyển ngữ