Điểm hẹn Bắc Bình

0
863

Bắc Bình – Bình Thuận: điểm hẹn của Gia đình Vinh Sơn trong hoạt động hướng đến đại lễ mừng kính Cha Thánh Tổ Phụ Vinh Sơn 27/9/2019.

Được sinh ra trong gia đình Vinh Sơn, chúng tôi không bao giờ quên lời dạy của Cha Thánh Vinh Sơn Phaolô: “Gia nghiệp của chúng ta là người nghèo”. Các ngành trong Gia đình Vinh Sơn đã và đang tiếp tục thực hiện lời dạy của Cha Thánh Tổ Phụ bằng nhiều hoạt động bác ái khác nhau.

Hôm nay 22/9/2019, Gia đình Vinh Sơn tại Đà Lạt gồm có Quý Cha Quý Thầy Tu Hội Truyền Giáo, Quý Soeur Nữ Tử Bác Ái, Quý Cô Chú thuộc Hội Bác Ái Ozanam và các bạn trẻ thuộc Hội Con Đức Mẹ Vinh Sơn – đơn vị Mai Anh, đã đến chia sẻ tình thương tại huyện Bắc Bình trong tinh thần hướng về đại lễ mừng kính Cha Thánh Tổ Phụ Vinh Sơn.

Những hình ảnh đầy tình thương của buổi chia sẻ

Niềm vui bé nhỏ….(hình mấy đứa bé cầm phiếu, ôm quà)

BTT