Một vài nét về ơn gọi Vinh Sơn qua bài phỏng vấn quý cha và quý thầy trong Tu Hội

0
633