Nhà Bình Chánh – Thánh lễ khai giảng Niên khóa 2022 – 2023

0
589

Vào sáng thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022, tại Tu Viện Vinh Sơn Bình Chánh, hai lớp Thỉnh Viện đã bắt đầu khai giảng năm học mới. Thánh lễ hôm nay, có sự hiện diện của Cha Bề Trên Phêrô Ngô Văn Thuyên, kiêm Giám đốc Thỉnh Viện chủ tế thánh lễ. Bên cạnh đó, có cha Quản lý, cha Luca Phạm Thanh Phong và quý thầy.

Mở đầu thánh lễ, cha Bề Trên mời gọi tất cả anh em dâng năm học mới này cho Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là vị Thầy đích thực trong tiến trình đào tạo. Cha Bề Trên mời gọi anh em mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và huấn luyện anh em. Đặc biệt trong bài chia sẻ, cha Bề Trên đã lược qua “Ratio Formationis” (Hiến Chương Đào Tạo) của Tỉnh Dòng Việt Nam, trong giai đoạn Tiền nội Chủng viện.

Trong giai đoạn này, các ứng sinh được mời gọi sống năm chiều kích: Nhân bản, thiêng liêng, cộng đoàn, tri thức và mục vụ. Năm chiều kích này được gắn liền với trục Vinh Sơn. Các ứng sinh học hỏi và đào sâu linh đạo Vinh Sơn với năm nhân đức đặc trưng của Tu Hội: Đơn sơ, khiêm nhường, dịu hiền, hãm mình và nhiệt thành. Việc đào tạo các chủng sinh có khả năng ở với người nghèo, sống với người nghèo và thuộc về người nghèo. Chính vì thế, cha Vinh Sơn xác quyết rằng: “Người nghèo là chủ, là thầy của chúng ta và gia nghiệp của chúng ta là người nghèo” (SV. XI,393).

          Thánh lễ kết thúc với lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. “Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền…” Sau đó, cộng đoàn cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp qua những tấm hình lưu niệm.

BTT