Tạp chí Vinh Sơn số 04

0
447

Trong thời gian gần đây, nhiều anh em chủng sinh trong Học viện đến chia sẻ với tôi những tâm tình và thao thức của họ đối với công việc giảng đại phúc của Tỉnh dòng. Đại phúc nghĩa là gì và việc giảng đại phúc bao gồm những công việc nào? Làm sao để Tỉnh dòng Việt Nam có thể thực hiện được công việc giảng đại phúc – một công việc hết sức tốt đẹp và mang lại biết bao thành quả hữu ích mà thánh Vinh Sơn đã để lại cho chúng ta?

Đây là một thắc mắc, thao thức, trăn trở rất chính đáng và trân quý. Tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vì thấy nơi các anh em chủng sinh sự trăn trở và thao thức về sứ vụ Vinh Sơn tương lai của mình. Nhưng tôi cũng cảm thấy lúng túng khi thấy mình không thể đưa ra một câu trả lời thoả đáng cho vấn đề này. Quả thực, như cổ nhân đã nói “vô tri bất mộ”, chúng ta không thể yêu mến và làm bất cứ điều gì nếu chúng ta không biết điều đó là gì.

Để có thể trả lời cho những thắc mắc và phần nào đáp ứng được những thao thức của anh em chủng sinh, cũng như của các thành viên trong Tỉnh dòng đang quan tâm về vấn đề giảng đại phúc, Ban biên tập chúng tôi đã sưu tập, chuyển dịch một số bài viết và những chia sẻ kinh nghiệm của các anh em Vinh Sơn từ các Tỉnh dòng khác, nhất là những tìm hiểu và chia sẻ của một số anh em trong Tỉnh dòng về vấn đề này, để chúng ta có thể tham khảo và học hỏi. 

Trong số ra lần này và lần tới, Tạp chí sẽ chia sẻ một số bài viết về nguồn gốc lịch sử, vai trò và vị thế của thánh Vinh Sơn trong công cuộc giảng đại phúc; những mô hình và cách thức chuẩn bị cho một cuộc giảng đại phúc; vai trò và sự công tác của các Nữ Tử Bác Ái cũng như của giáo dân đối với công việc giảng đại phúc; những lợi ích và tác dụng mà công việc giảng đại phúc mang đến trong thời đại của thánh Vinh Sơn cũng như trong thời đại của chúng ta.

Chắc chắn trong các số ra lần này, chúng tôi không thể tránh được những hạn chế và thiếu sót. Xin quý cha, quý thầy và quý bạn đọc góp ý và chỉ giáo để Tạp chí này được duy trì tốt đẹp và ngày một hoàn thiện hơn.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi nỗ lực của chúng ta trong việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ người nghèo vì vinh quang Ngài.

BTT