Tạp chí Vinh Sơn số 06

0
52

Thánh Vinh Sơn không những là một nhà tổ chức, một vị tông đồ của người nghèo, ngài còn là một con người của cầu nguyện. Sự kết hợp và kinh nghiệm sâu xa của ngài với Thiên Chúa đã làm cho ngài trở thành một con người kết hợp chiêm niệm và hoạt động một cách hài hoà và trọn vẹn. “Hãy cho tôi một người cầu nguyện, người ấy sẽ khả năng làm được mọi sự.” (SV. XI, 83)

Là những người bước theo linh đạo của thánh Vinh Sơn, chúng ta cần phải noi gương ngài, đi vào trong tương quan sâu xa với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, nhờ đó làm linh hoạt và hiệu quả hoá các hoạt động tông đồ của chúng ta. Trong số ra lần này, chúng ta cần tìm về những kinh nghiệm cũng như phương pháp cầu nguyện của thánh Vinh Sơn, từ các bài giáo huấn và bút tích của ngài. Thánh Vinh Sơn đã được trao cho tước hiệu là “vị thầy của cầu nguyện”. Cha Javier Álvarez Murguía khi bàn về Cầu Nguyện Theo Linh Đạo Vinh Sơn cho thấy giáo huấn của thánh Vinh Sơn về cầu nguyện rất phong phú và thiết thực với chúng ta hôm nay. Chúng ta cần trở về với nguồn linh đạo này để hiểu và áp dụng chúng hầu làm phong phú đời sống nội tâm và sáng kiến trong hoạt động tông đồ.

Để giúp chúng ta đào sâu hơn nguồn linh đạo thiêng liêng này, cha Robert Maloney đã có những suy tư sâu xa, trở về với truyền thống “ôn cố tri tân” để rút ra những bài học thiết thực cho chúng ta hôm nay, qua bài viết: Tâm Nguyện: Hôm Qua và Hôm Nay – Một Vài Suy Tư Về Truyền Thống Vinh Sơn. Qua bài viết của cha Anthony Njoku, một trong những khía cạnh truyền thống trong linh đạo cầu nguyện của thánh Vinh Sơn mà ngài không ngừng theo đuổi trong suốt thời của ngài dù bận rộn đến mấy, đó là việc: Lặp Lại Nguyện Gẫm, nghĩa là chúng ta chia sẻ vắn tắt những tư tưởng và quyết tâm đã nhận được khi nguyện gẫm, nhằm mục đích bồi dưỡng tâm linh cho nhau (SV. XII, 9). Đây có thể nói được như là một chiều kích của cộng đoàn cầu nguyện vì nó diễn tả một tình huynh đệ sâu xa, nuôi dưỡng và đón nhận nhau, cũng như ý thức được kế hoạch của Thiên Chúa.

Linh đạo cầu nguyện của thánh Vinh Sơn là chìm sâu vào việc chiêm ngắm Đức Giêsu, thực hành những gì Ngài đã làm, đã giảng dạy, để trở thành con người của Tin Mừng và chiếu toả Tin Mừng đó cho những người khác. Cha Maria Angeles Infante chỉ ra cho chúng ta thánh Vinh Sơn là một con người như thế – Ngài Là Con Người của Tin Mừng. 

Sau cùng, để giúp chúng ta trung thành trong đời sống cầu nguyện của mình, vượt qua những khó khăn, cản trở trong đời sống cầu nguyện, cha Robert Maloney chỉ ra cho chúng ta những phương thức thiết thực áp dụng vào đời sống của mình mỗi ngày với Một Vài Đề Nghị Thực Hành Cho Việc Cầu Nguyện: Không Bao Giờ Nản Chí.

Karl Rahner đã đặt vấn đề rất rõ ràng rằng: “Kinh nghiệm cá nhân về Thiên Chúa là trọng tâm của mọi linh đạo.” Qua các bài viết được dịch ra cho Tạp Chí Vinh Sơn số này, các tác giả cho thấy thánh Vinh Sơn là một người có kinh nghiệm cá nhân sâu xa về Thiên Chúa. Chúng ta xác tín điều này vì chúng ta đang được tận hưởng một nền linh đạo phong phú của ngài.

Với nỗ lực nhỏ bé của mình, chúng con xin gởi đến quý cha, quý thầy trong Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam cùng quý độc giả Tạp Chí Vinh Sơn – Số 06. Xin quý cha, quý thầy cùng quý độc giả góp ý và chỉ bảo cho những thiếu sót của chúng con.

BTT