Tạp chí Vinh Sơn số 07

0
58

Đào tạo là một trong những công việc quan trọng không những quyết định đến việc phát triển của Tu Hội, sự năng động trong công việc phục vụ và rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, mà còn góp phần vào việc canh tân Giáo hội.

Cha Stanislaw Wypych, CM cho thấy Thánh Vinh Sơn đã có một cái nhìn sâu sắc và xác tín như thế khi ngài đảm nhận công việc thiết lập các chủng viện và đào tạo hàng giáo sĩ qua bài viết Thánh Vinh Sơn Phaolô – Nhà Đào Tạo Các Linh Mục”. Tu Hội đã từng ghi nên những trang sử đẹp trong việc góp phần đào tạo hàng giáo sĩ. Thánh Vinh Sơn xem việc đào tạo hàng giáo sĩ là mục tiêu của Tu Hội Truyền Giáo và đó là một trong những lý do để Tu Hội được thiết lập. Cha Robert P. Maloney sẽ cho ta thấy công việc đào tạo là sứ vụ căn bản của Tu Hội qua bài viết Thừa Tác Vụ Của Chúng Ta Là Đào Tạo Hàng Giáo sĩ Giáo Phận.

Tuy nhiên, công việc đào tạo này đang trở nên mờ nhạt và có người cho rằng nó không còn thích hợp, cũng chính vì lý do đó mà Tu Hội ngày càng thiếu đi những nhà đào tạo thực thụ, nên để khắc phục tình trạng trạng này, cha Robert P. Maloney đã nêu lên một nhu cầu cấp thiết đề cập đến một chương trình Đào Tạo Các Nhà Đào Tạo. Công việc này đòi hỏi nỗ lực của toàn Tu Hội cũng như sự hợp tác tích cực giữa các tỉnh dòng. Mỗi tỉnh dòng phải chú tâm đến việc đào tạo các thành viên của mình để chuẩn bị cho việc thực thi sứ vụ cũng như có những thành viên có phẩm chất để đón nhận một chương trình đào tạo chuyên biệt. Điều này được thể hiện qua bài viết của cha Kazimierz Stelmach, CM: Vài Điểm Chính Về Việc Đào Tạo Các Thành Viên Của Chúng Ta Hôm Nay.

Những ưu tư trong việc đào tạo cũng không chỉ dừng lại nơi mỗi tỉnh dòng trong Tu Hội Truyền Giáo, mà ngày càng cần có sự cộng tác giữa các tỉnh dòng cũng như các ngành trong gia đình Vinh Sơn. Bài viết Cộng Tác Trong Đào Tạo của cha Ignacio Fernandez Mendoza, CM cũng cho ta thấy công việc đào tạo là một tiến trình giúp chúng ta sống và thăng tiến ơn gọi của mình, tìm những hướng đi mới phù hợp với sự canh tân của Giáo Hội và đáp ứng những thánh đố của thời đại mà bản Cam Kết số 3 của Tổng Tu Nghị 1998 đã đề ra.

Việc đào tạo là một tiến trình liên tục để giúp chúng ta có khả năng đáp ứng, thích nghi và linh hoạt linh đạo Vinh Sơn trước những nhu cầu của thời đại. Đào tạo không phải chỉ cung cấp và nâng cao kiến thức mà còn là “một tiến trình sống”. Cha Hugho’ Donnell, CM sẽ cho ta những kinh nghiệm quý báu và những điều căn bản để sống ơn gọi Vinh Sơn qua một tiến trình đào tạo liên tục. Công việc đào tạo liên tục hay trường kỳ có liên quan mật thiết với lòng nhiệt thành tông đồ và đáp ứng được những đòi hỏi đối với sứ mạng của chúng ta. Cha Alfredo Becerra Vázquez đã đưa ra những khía cạnh thiết thực của quá trình đào tạo liên tục mà Tu Hội phải có để canh tân đời sống và hoạt động tông đồ. Như thế, tinh thần và đoàn sủng Vinh Sơn cần phải được thấm nhuần và cụ thể hoá trong hoạt động tông đồ và ngay trong môi trường giáo dục Vinh Sơn mà chúng ta tìm thấy trong bài viết của cha Antony J. Dosen, CM.

Trong số ra lần này chúng con xin trân trọng giới thiệu cùng quý cha, quý thầy, và quý độc giả những suy tư về vấn đề đào tạo đến từ các chuyên viên trong Tu Hội từ các Tỉnh dòng khác nhau, hầu giúp chúng ta ý thức hơn về sứ vụ cao cả này.

BTT