Miền mới ở Cuba

0
70

Năm 1847, các thành viên của Tu hội Truyền giáo ở Tây Ban Nha đến Cuba để đồng hành với các Nữ tử Bác ái. Sau đó, vì buộc phải chạy trốn khỏi Mexicô do sự bách hại nên các linh mục Tây Ban Nha khác đã đến Cuba. Các thành viên của Tu hội đã phục vụ như những người huấn luyện trong các chủng viện, tổ chức các cuộc đại phúc và phục vụ trong các giáo xứ. Lịch sử chi tiết của quá trình này có thể được tìm thấy tại: http://vincentians.com/es/historia-de-los-paules-en-cuba-capitulo-i/

Năm 2020, Cuba trở thành một Miền của Nhà Curia. Vào thời điểm hiện tại, có tám linh mục, một tu huynh, một phó tế đang chuẩn bị cho việc truyền chức, và hai thần học gia. Cũng có một sinh viên khấn trọn được phép sống bên ngoài cộng đoàn và đang trong quá trình hợp thức hóa tình trạng của mình. Mười ba người chúng tôi đến từ bốn quốc gia: Cuba, Colombia, Argentina và Hoa Kỳ.

Hiện nay, Tu hội Truyền giáo ở Cuba đang phục vụ tại thủ đô Havana, nơi có giáo xứ và đền thờ Đức Mẹ. Tu hội cũng có mặt ở San Luis (gần Santiago), một giáo xứ rất rộng có thể dễ dàng tách thành hai hoặc ba giáo xứ. Trước đây Tu hội đã có mặt ở tất cả các thành phố lớn trên đảo, nhưng việc giảm sút nhân sự đã buộc chúng tôi chỉ còn hoạt động ở những nơi ít ỏi nhưng đáng chú ý này.

Vài năm trước, cha Jesús María Lusarreta (một nhà truyền giáo đến từ Tây Ban Nha đã qua đời), với lòng nhiệt thành quảng đại, đã phục vụ những người nghèo và khuyến khích giáo dân của Gia đình Vinh Sơn tiếp tục sống đặc sủng Vinh Sơn. Gia đình Vinh Sơn hiện diện khắp hòn đảo, Nữ tử Bác ái, Hiệp hội Các bà bác ái (AIC), Hiệp hội Thánh Vinh Sơn Phaolô… chúng tôi hy vọng sẽ sớm thành lập MISEVI.

Tại mỗi giáo xứ (trong số hai giáo xứ) và đền thờ Đức Mẹ đều có một trung tâm dành cho người cao tuổi (Viện dưỡng lão), chúng tôi cung cấp bữa ăn cho những người này (từ thứ hai đến thứ sáu) và cũng đào tạo nhân bản và đức tin Kitô giáo cho họ. Nhờ chính phủ Cuba, Nhà Curia, AIC, Dòng Malta và các tổ chức khác, các bếp súp vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả trong thời gian xảy ra đại dịch do Covid-19.

Chúng tôi đã gặp cha Aarón Gutiérrez (Tổng Phụ Tá) vào năm 2019, chúng tôi phải quyết định giữa việc trở thành một vùng truyền giáo quốc tế hay một Miền… chúng tôi quyết định trở thành một Miền. Trong cùng cuộc họp đó, chúng tôi đã phát triển một bản thảo cho các công việc mục vụ.

Trong một cuộc họp diễn ra vào tháng 01 năm 2020, theo hướng dẫn của Bề trên Tổng quyền, các anh em trong Miền quyết tâm cổ vũ ơn gọi, mục vụ phối hợp với Gia đình Vinh Sơn nhiều hơn, để tiến tới việc thành lập giáo xứ mới ở San Luis và cũng định hướng trở thành phụ tỉnh hoặc tỉnh. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng chúng tôi quyết tâm đi theo hướng mới này và sẽ tìm cách cung cấp nhân sự cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này.

Gần đây, Kế hoạch Mục vụ 2020-2022 đã được phê duyệt và chúng tôi đang trong quá trình xuất bản Quy chế mới cho Miền. Chúng tôi hy vọng rằng một số nhà truyền giáo mới sẽ đến Cuba để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình, giúp đào tạo các thành viên mới cho Tu hội, để sống kinh nghiệm truyền giáo giữa một dân tộc có vô số nhu cầu vật chất và tinh thần nhưng mọi người luôn vui vẻ, hào phóng và thân thiện… chào đón các nhà truyền giáo đến nơi đây.

Orlando Escobar, CM

Miền Cuba

Vincent Trần chuyển ngữ