Tìm hiểu vùng truyền giáo quốc tế Angola

0
70

Vùng Truyền giáo Quốc tế tại Angola là một vùng truyền giáo non trẻ, chỉ mới sáu năm rưỡi… nó ghi dấu sự khởi đầu chính thức công cuộc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, được thực hiện bởi Tu Hội Truyền Giáo tại vùng này.

Theo cha Gregory Gay, CM, cựu Bề trên Tổng quyền, căn nguyên sự hiện diện của Tu hội ở Angola nảy sinh trong bối cảnh một chuyến kinh lý Gia đình Vinh Sơn của ngài tại quốc gia đó (ở đây, các thành viên của Hiệp hội Thánh Vinh Sơn Phaolô là ngành lớn nhất). Trong cuộc họp đó, cha Tổng Quyền được cho biết rằng “một thành viên Gia đình Vinh Sơn không có ở đây” (ngụ ý chỉ Tu Hội Truyền Giáo). Một yếu tố quan trọng khác trong giai đoạn đầu này là chuyến viếng thăm các Đức giám mục đã đề nghị Tu Hội hiện diện (cả Đức cha Luis Maris – Tổng giám mục ở Malanje – và Đức cha Benedito Robert – Giám mục của Sumbe, đều ngỏ lời đề nghị các thành viên của Tu Hội hiện diện).

Ngay từ đầu, hai yếu tố nổi bật trong công tác mà Tu Hội sẽ thực hiện ở Angola là: đồng hành với Gia đình Vinh Sơn và hỗ trợ Giáo Hội ở Angola.

Sau một quá trình phân định, Tu Hội đã ủy nhiệm cho cha José María Nieto (Tỉnh dòng Madrid) và cha José Ramirez (Tỉnh dòng Mexico) thực hiện bước điều tra ban đầu và xác định xem Tu Hội sẽ giúp đỡ Giáo Hội Angola trong khu vực nào của đất nước này. Thế là vùng truyền giáo ở Lombe (Tổng giáo phận Malanje) được chọn vì đó là vùng nông thôn và vì nó đã có một số cơ sở hạ tầng thiết yếu. Vào năm 2012, Tu Hội chính thức tiếp nhận vùng truyền giáo này và đã thi hành mục vụ trong bốn lĩnh vực: (1) hỗ trợ Giáo Hội Angola (mục vụ giáo xứ); (2) đồng hành với các Nữ Tử Bác Ái (mục vụ tĩnh tâm); (3) đồng hành với các ngành khác trong Gia đình Vinh Sơn (mục vụ đào tạo); (4) cổ võ ơn gọi.

Trong những năm này, nhiều thành viên khác nhau đã phục vụ tại đây: cha José María Nieto (Tây Ban Nha, 3/2012 – 6/2014), cha José Ramírez (Mexico, 3/2012 – 3/2016), cha Jason Soto Herrera (Nicaragua, 8/2013 cho đến nay), cha Roberto Perea (Mexico, 10/2014 – 4/2015), cha Marcos Gumieiro (Brazil, 1/2015 – 1/2018) và cha José Alfredo Ángeles (Mexico, 10/2018 – +27/07/2020).

Bốn lĩnh vực mục vụ đã được đề cập ở trên là mối bận tâm lớn và là yêu cầu chủ yếu cho sự hiện diện của chúng ta tại vùng truyền giáo Lombe. Vùng truyền giáo này bao gồm 42 cộng đồng Kitô hữu, mà các thành viên chủ yếu là nông dân. Họ cư trú trong năm khu mục vụ. Sứ vụ của chúng ta ở đây đã trải qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu (2012-2014) có đặc điểm là quan sát: bao gồm quá trình hội nhập văn hóa và tìm kiếm phương pháp phù hợp cho việc rao giảng Tin Mừng cho người dân trong khu vực này. Giai đoạn hai (2015 đến nay) không còn đơn giản là quan sát nhưng là tham gia vào các hoạt động ban đầu. Vào thời điểm này, chúng tôi đã phần nào mạnh dạn trong việc phát triển một kế hoạch mục vụ sáu năm (2015-2020), cho phép chúng tôi đối mặt với năm vấn đề lớn đang ảnh hưởng đến phần lớn người dân sống ở đất nước này, đặc biệt là những người nghèo nhất: (1) tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và của các bà mẹ khi sinh con; (2) người nông dân đang bị mất đất; (3) nạn tham nhũng phổ biến; (4) sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề; (5) tỷ lệ thất học cao. Những vấn đề này thậm chí còn trở nên gay gắt hơn kể từ năm 2016 (một thời điểm khủng hoảng tài chính hoành hành khắp đất nước).

Sau hơn sáu năm hiện diện tại đất nước này và khi chúng tôi sắp kết thúc thời gian đã vạch ra trong kế hoạch mục vụ của mình, chúng tôi tin rằng kinh nghiệm ở đất nước này thực sự phong phú đối với chúng tôi, trong tư cách là những người hiến thân rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Chúng tôi đề nghị Tu Hội duy trì sứ vụ tại đây, không chỉ vì đây là vùng nghèo đói và đáng thương, mà còn vì ở đây vẫn thiếu giáo sĩ, nhất là tại Tổng giáo phận Malanje. Hơn nữa, việc đồng hành với các thành viên của các ngành khác nhau trong Gia đình Vinh Sơn càng làm cho sự hiện diện của chúng ta trở nên cần thiết hơn.

Jason Cristian Soto Herrera, CM