001. Tu Hội Truyền Giáo – Hồng Ân Thiên Chúa Dành Cho Giáo Hội

0
226

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M
Chuyển ngữ: Fx. Đức                  

… theo kế hoạch quan phòng, Thiên Chúa đã muốn cứu độ hết thảy mọi người, khi dùng những người khác như khí cụ của Người. Thực ra, Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người để cứu độ chúng ta. Vui làm sao khi chúng ta cũng có thể hành động như Đức Giêsu đã hành động. Ngài đã đến loan báo Tin Mừng cho người nghèo và đó cũng là công việc chính yếu của chúng ta. Nếu sự trọn lành của chúng ta được tìm thấy trong việc thực thi bác ái, thì lúc đó, chẳng có gì lớn lao hơn là dâng hiến chính mình vì ơn cứu rỗi của người khác và để mình hoàn toàn bị tiêu hao đi khi thực thi công việc ấy như chính Đức Giêsu. Vì mục đích này mà chúng ta đã được kêu gọi và đã đáp trả lời kêu gọi của Thiên Chúa. Với viễn tượng này, chúng ta đã bước vào Tu hội nhỏ bé, vốn được thánh hiến trọn vẹn để noi theo Chúa chúng ta.

Thư gửi cha A. Fleury, ngày 6 tháng 11 năm 1658.

TU HỘI TRUYỀN GIÁO – HỒNG ÂN THIÊN CHÚA DÀNH CHO GIÁO HỘI.

Gia đình Gondi… trong niềm xác tín vì lợi ích lớn lao cho phần rỗi các linh hồn, và trong niềm tin rằng đây là công việc đẹp lòng Chúa, đã thành lập một Tu hội gồm những người đạo đức và phù hợp để chăm lo dạy dỗ những người dân nghèo ở miền quê. Khi giải pháp này vừa được đề ra thì thánh Vinh Sơn, được linh hứng bởi Thiên Chúa – Đấng là tác giả mọi điều thiện hảo, đã cùng với một vài người khác khởi sự một công trình phúc lợi trong Kitô giáo. Đó là khởi đầu Tu hội.

Urban VIII, Salvatoris Nostri

Việc am hiểu chiều kích linh đạo của Tu hội Truyền giáo là bước đầu để thấu hiểu và lượng giá những khía cạnh khác của nó. Trên hết, Tu hội Truyền giáo là ơn huệ Thiên Chúa tặng ban cho Giáo hội.

1. Thiên Chúa đã thực hiện điều này

Thánh Vinh Sơn hoàn toàn xác tín rằng Thiên Chúa chính là Đấng sáng lập Tu Hội chúng ta.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về những nội quy của chúng ta, cũng như về Tu Hội hay thậm chí là từ “truyền giáo”. Chính Thiên Chúa đã thực hiện tất cả những điều này; con người không có phần nào trong đó cả. Đối với tôi, khi nghĩ về cách thức Thiên Chúa khai sinh Tu hội trong Giáo Hội, tôi khẳng định rằng tôi không biết mình có vai trò gì; và tất cả những điều tôi thấy chỉ là một giấc mơ. Ôi, điều đó không phải thuộc về con người, nhưng đến từ Thiên Chúa. Có thể nào gọi một điều mà sự hiểu biết của con người không thể dự kiến, một điều mà người ta không mảy may tìm kiếm hay khao khát là “thuộc về con người” sao?… Điều này đã xuất hiện hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của tôi và tôi đã không hề có ý tưởng nào về nó cả. Khi tôi suy nghĩ về điều này và chứng kiến những gì Tu hội đang làm, đối với tôi, nó thực sự là một giấc mơ, và tôi nghĩ tôi đang mơ; tôi không thể giải thích được điều ấy. Điều ấy giống như việc vị ngôn sứ nghèo Khabacuc bị thiên sứ túm tóc và đem đến một nơi xa lạ để an ủi Danien trong hầm sư tử; sau đó thiên sứ đưa ông trở về nơi ông ở và ông đã nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.[1]

2. Chúng ta phải quí chuộng những ơn huệ mà Thiên Chúa đã đặt vào tay chúng ta.

Với tư cách là thành viên của Tu hội truyền giáo, ngày nay, chúng ta phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định trong các hoạt động của mình. Nếu Tu hội là một hồng ân của Thiên Chúa thì lòng trung tín với ơn huệ đó đòi buộc tất cả chúng ta phải chú tâm đến dự phóng của Thiên Chúa dành cho mình và đặt để các tài năng chúng ta có theo sự sắp xếp của Người. Thánh Vinh Sơn đã viết cho một nhà truyền giáo như sau:

Thiên Chúa không hướng dẫn công việc này theo những ý tưởng và niềm khao khát của chúng ta. Chúng ta phải quý chuộng những ơn huệ mà Người đã đặt để vào tay chúng ta. Nếu chúng ta trung tín trong những điều rất nhỏ, Người sẽ tán thưởng chúng ta trong những điều lớn lao hơn… Hãy tạm gác công việc sang một bên và suy ngẫm về sự nhỏ bé của mình. Tu Hội đã khởi sự mà không có một ý tưởng nào của tôi. Nó đã lớn lên nhờ phúc lành của Thiên Chúa. Bằng ánh mắt trìu mến, Thiên Chúa sẽ nhìn ra sự dấn thân của chúng ta và chúng ta sẽ thấy bình an. Tinh thần của thế gian luôn náo động và thích làm mọi thứ. Chúng ta hãy bỏ qua một bên tinh thần thế gian này. Đừng đi theo những lối riêng của mình, nhưng hãy bước theo những nẻo đường Thiên Chúa chỉ cho chúng ta. Hãy dâng hiến bản thân cho Người để chúng ta có thể thi hành mọi thứ và chịu đựng mọi thứ vì vinh quang Người và vì việc mở rộng Giáo Hội của Người.[2]

3. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Quan Phòng

Thiên Chúa, Đấng sáng lập Tu Hội, đã giữ chúng ta trong sự quan phòng riêng của Người. Thánh Vinh Sơn đã khích lệ các nhà truyền giáo tin tưởng vào Chúa quan phòng, nhất là đối với hiện tại và tương lai của Tu Hội:

Hãy đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy để niềm tin ấy đạt đến mức hoàn hảo và hãy xác tín rằng một khi đã khởi sự thì Người sẽ hoàn tất công việc của Người. Hãy trả lời xem: ai đã thành lập Tu Hội này? Chính Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện điều này và đã thực hiện qua những con người có vẻ tốt lành, để tất cả vinh quang đều thuộc về Người. Do đó, chúng ta hãy đặt tất cả niềm tin vào Người – bởi nếu chúng ta đặt niềm tin nơi người phàm, hoặc nếu chúng ta dựa vào tài năng hay vận may, thì Thiên Chúa sẽ rời xa chúng ta. Ai đó sẽ nói ‘Nhưng chúng ta phải có bạn bè vì lợi ích của chính chúng ta và của Tu Hội’. Chúng ta hãy coi chừng những tư tưởng như thế bởi nó có thể dẫn chúng ta lạc lối. Hãy tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa, và Người sẽ mang lại cho chúng ta những người bạn và mọi thứ khác nữa, để không có điều gì là thiếu đối với chúng ta. Cha có biết vì sao chúng ta lại thất bại trong công việc không? Chính là vì chúng ta dựa vào sức riêng mình.[3]

  • Chúng ta dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá và lượng định những biến cố và hành động của Tu Hội truyền giáo?

  • Chúng ta dùng tiêu chí nào để suy nghĩ và đưa ra quyết định?

  • Tôi có xác tín vào tư tưởng của thánh Vinh Sơn trong việc khước từ việc tìm kiếm tinh thần loài người và tinh thần thế gian?

CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Người là khởi đầu và cùng đích của mọi ơn gọi. Chính Người đã chọn thánh Phaolô tông đồ và hoán cải thánh nhân để đi loan truyền danh Người trên khắp thế giới. Qua lòng nhiệt thành của thánh Vinh Sơn, Người cũng đã sinh ra một gia đình thiêng liêng để rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khổ. Xin cho chúng con trung thành bước đi trên con đường ơn gọi của mình, và khi chúng con bắt chước công việc của vị tông đồ dân ngoại, xin cho chúng con cũng mạnh dạn rao giảng Tin Mừng sự thật và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.


[1] “Về việc tuân giữ luật”, O.C., xi, 326

[2] Thư gửi Guillaume Desdomes, 25 tháng Tư, 1659, O.C., vii, 438.

[3] “Về việc tin tưởng vào Thiên Chúa”, O.C., xi, 731.