011. Lưu tâm đến các dấu chỉ thời đại

0
1259

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức

Chiều đến, các ông nói: “Ráng vàng thì nắng”, rồi sớm mai, các ông nói: “Ráng trắng thì mưa”. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điềm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi.

Mt 16,2-3

Với mục đích trên, trong khi trung thành với Tin Mừng và luôn chú tâm đến những dấu chỉ thời đại cũng như những lời kêu gọi cấp bách hơn của Giáo hội, Tu hội Truyền giáo cần phải quan tâm mở ra những đường hướng mới, sử dụng những phương cách mới thích ứng với những bối cảnh thời gian và nơi chốn. Hơn nữa, Tu hội cần phải nỗ lực lượng giá và lập kế hoạch cho những hoạt động và thừa tác vụ của mình; theo cách đó Tu hội luôn luôn ở trong tình trạng canh tân.

HP 2

Cụm từ “dấu chỉ thời đại” chứa đựng những âm vang Tin Mừng. Nhờ được sử dụng bởi Đức Gioan XXIII, Công đồng Vatican II và các văn kiện Hậu Công Đồng mà những từ này có một ý nghĩa sâu sắc và hấp dẫn. Cụm từ “dấu chỉ thời đại” có thể được giải thích và mang lại cảm hứng; nơi đó, chúng ta có thể nghe thấy tiếng Thiên Chúa.

1. Tiếng nói của thời đại, tiếng nói của Thiên Chúa

Ngày nay, không ai còn nghi ngờ việc Thiên Chúa hiện diện và lên tiếng qua các biến cố. Nhiệm vụ của chúng ta là khám phá ra sự hiện diện và thông điệp của Người:

Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin mà tin rằng mình được Thánh Thần Thiên Chúa là Ðấng bao phủ mặt đất hướng dẫn, cố gắng nhận định đâu là những dấu chỉ thực về sự hiện diện hoặc ý định của Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi yêu sách và ước vọng mà họ dự phần với những người đương thời. Thực vậy, đức tin lấy ánh sáng mới mà chiếu soi mọi sự và biểu lộ ý định của Thiên Chúa về thiên chức toàn vẹn của con người và do đó hướng dẫn lý trí tới những giải quyết hoàn toàn nhân bản.[1]

2. Chăm chú, thấu hiểu và phân định

Các “dấu chỉ thời đại” luôn lôi cuốn Tu Hội Truyền Giáo; chúng mở ra những phương thế mới, đánh giá công việc của chúng ta và giữ chúng ta trong tình trạng không ngừng đổi mới. Do đó, Tu Hội…

… có bổn phận tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại 5 và giải thích dưới ánh sáng Phúc Âm; như vậy mới có thể giải đáp một cách thích ứng với từng thế hệ những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai hậu cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Do đó, cần phải biết và hiểu thế giới chúng ta đang sống với những chờ đợi, mong ước và cả tính chất thường là bi thảm của nó.[2]

Đức Phaolô VI cũng đã nói cùng một điều như thế:

Trên khắp cả vũ trụ tạo thành, chúng ta tìm thấy những dấu chỉ như những cây cầu nối kết chúng ta với thế giới của Thiên Chúa ẩn mặt. Qua thời gian và dòng sự kiện, các dấu chỉ ấy biểu lộ cho chúng ta sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, hoặc tỏ lộ điều gì đó về Nước Thiên Chúa, về triều đại của Người hay khả thể, sự chín mùi hoặc tính cấp bách của một hoạt động tông đồ.[3]

3. Bước theo sự quan phòng

Các công trình của Thánh Vinh Sơn được gợi hứng bởi hoàn cảnh Giáo Hội, bởi các linh mục và bởi người nghèo. Dưới cái nhìn đức tin, Thánh Vinh Sơn đã lắng nghe thông điệp của Thiên Chúa nơi các biến cố trong thời đại mình và đi theo sự chỉ dẫn của thông điệp ấy.

Không phải những công trình này (như Tu Hội, việc Truyền giáo, các tiến chức hay Nữ Tử Bác Ái) đã khởi sự tự nơi mình hay từ kế hoạch của chúng ta, nhưng chính Thiên Chúa đã khởi sự các công trình ấy, bởi Người mong muốn được phục vụ một cách hữu hiệu trong những hoàn cảnh đó. Không có Người, chúng ta còn không thể biết đi đâu để đạt được các mục tiêu của mình.[4]

Đối với Thánh Vinh Sơn, điều quan trọng là bước theo sự dẫn dắt của Đấng Quan Phòng và hành động theo Sự Quan Phòng trong các vấn đề trọng đại cũng như những việc thông thường.

*** Tôi có dành thời gian tìm hiểu và suy ngẫm về những biến cố đang ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến đời sống Giáo Hội không?

*** Dấu chỉ thời đại nào ảnh hưởng đến đời sống hiện tại của Tu Hội Truyền Giáo?

CẦU NGUYỆN:

Ôi Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con ơn suy ngẫm và nhận biết, cùng với sức mạnh tình yêu và niềm vui từ bỏ; xin giúp chúng con biết lưu tâm và thấu hiểu các dấu chỉ trong thời đại chúng con dưới ánh sáng của Tin Mừng và ơn gọi của mình, để chúng con có thể toàn tâm phụng sự Chúa, phụng sự Giáo Hội và người nghèo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.


[1] Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, ngày 7 tháng 12, 1965, 11

[2] Sđd, 4

[3] Phaolô VI, Buổi tiếp kiến ngày 4 tháng Tư, 1969.

[4] Thư gửi cho Jean Martin, ngày 19 tháng 10, 1657, O.C., vi, 499.