Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn, các bạn là ai?

0
5001

Đầu tháng 10 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhóm họp tại Hải Phòng và đã đề ra đường hướng mục vụ cho toàn thể dân Chúa cho ba năm tới (2010-2022). Chủ đề được chọn là hướng đến những người trẻ trong Giáo hội. Đường hướng đồng hành cùng người trẻ sẽ diễn ra theo ba bước: (1) lắng nghe cuộc sống của người trẻ; (2) cùng với người trẻ phân định thánh ý Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp Tin Mừng; (3) giúp người trẻ hành động để sống tuổi trẻ cách phong phú.

Nhân dịp định hướng mục vụ này, thiết nghĩ các bạn trẻ trong gia đình Vinh Sơn cũng một lần nữa khám phá xem các bạn là ai? Nếu ai đó có trong tay cuốn Nội Quy và Thủ Bản Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam và đọc trong đó thì các bạn sẽ rõ các bạn là ai. Tuy nhiên, viết bài này như một lời giới thiệu đây cho các bạn trẻ khác chưa biết đến giới trẻ Vinh Sơn và muốn dấn thân trong hoạt động tông đồ cùng với các bạn trẻ Con Đức Mẹ trong Gia đình Vinh Sơn, một ngành trong gia đình Vinh Sơn.

Danh Xưng

Hiệp Hội Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn hay (Hiệp Hội Giới Trẻ Maria Vinh Sơn) VMY (Vincentian Marian Youth – tiếng Anh) –  JMV (Jeunesse Mariale Vincentienne – tiếng Pháp) là một hiệp hội quốc tế của người trẻ ra đời từ năm 1830 khi Đức Mẹ hiện ra với thánh Catherine Laboure, một tập sinh của các Nữ Tử Bác Ái. Một vài nơi thì Hiệp hội này còn được gọi nhóm Con Đức Mẹ (Children of Mary – CoM). Ở Việt Nam tên chính thức được gọi là Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn. Như vậy đây là một cách gọi gộp chung cả hai tên: Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn và Con Đức Mẹ. Còn tên quốc tế thường hay gọi VMY, CoM hay Marian Youth (Giới Trẻ Đức Mẹ).

Khi hiện ra, Đức Mẹ đã yêu cầu một hiệp hội dành cho người trẻ phải được thiết lập mang danh Mẹ và từ đó “mọi ân sủng sẽ được tuôn đổ trên họ”. Ngày nay, nhóm những người trẻ này đã lan rộng mang tầm quốc tế trên 40 quốc gia với hơn 200.000 thành viên. Mục đích là để khích lệ đức tin của người trẻ bằng cách nối kết cách gần gũi hơn với Chúa Giêsu và mỗi người với nhau qua Đức Maria như một người hướng dẫn và thánh Vinh Sơn như một người khởi hứng.

Hiệp hội Con Đức Mẹ ban đầu, ngày nay đã được biết đến như phong trào Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn. Hiệp hội đã được khai sinh trong gia đình Vinh Sơn và đã lan rộng tầm mức toàn cầu. Chính lịch sử này đã nối kết với sự tiến triển của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái và Tu Hội Truyền Giáo trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho toàn thế giới. Hiệp hội này cũng được gọi bằng các tên khác nhau, phụ thuộc vào mỗi quốc gia chẳng hạn như: Association of Vincentian Louisian Family (Indonesia), Asociazione Mariana (Italy) vv…

Lịch Sử

Ngay từ ban đầu, thánh Vinh Sơn cũng như thánh Louise de Marillac đã khắc sâu vào tâm trí những người con cái của các ngài một tình yêu sâu đậm và một lòng sùng kính cách đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã ban phần thưởng cho khởi hứng ban đầu này của các ngài và đã chọn một Nữ Tử Bác Ái tầm thường để trao ban thông điệp của Ngài và một linh mục (cha Aladel) của Tu Hội Truyền Giáo như là người trung gian của thông điệp. Năm 1830 Catherine Laboure một cô gái trẻ nông thôn đã đến học với các Nữ Tử Bác Ái ở Paris, Pháp đã được thị kiến cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại nhà nguyện của cộng đoàn. Chị là một khuôn mẫu cho các người trẻ ngày nay về sự hiền lành thánh thiện. Catherine Laboure cũng đã trải nghiệm những niềm vui và đau khổ trong đời sống gia đình. Chị đã được làm quen với những khó khăn của hoàn cảnh và những ảnh hưởng của xã hội trong thời của chị. Chị đã có cuộc sống như những người trẻ ngày nay. Năm nay 2019 chúng ta cử hành năm thứ 72 ngày phong thánh cho chị.

Trong truyền thống Kinh Thánh, khi Thiên Chúa kêu gọi một người thì Ngài cũng muốn họ đáp trả bằng cách hoàn thành sứ vụ mà Ngài đã kêu gọi như Samuel, Giêrêmia, …Catherine đã nghe được lời mời gọi từ  trong ngôi lành nhỏ bé của chị ở Fain- les- Moutiers, chị đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong ơn gọi của một Nữ Tử Bác Ái như một đệ tử vào năm 1829 và sau đó là tập sinh tại Nhà Mẹ ở Paris vào tháng 4 năm 1830. Chúng ta đều đã biết về sứ điệp mà Thiên Chúa đã trao phó cho Catherine Laboure qua Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong sự kiện lịch sử này chúng ta đã có sự khởi đầu của Hiệp hội Đức Maria (Marian Association). Điều này đã được chị bày tỏ về sứ vụ với cha Aladel “Đức Trinh Nữ muốn trao cho cha một sứ vụ, cha sẽ là người sáng lập và là linh hướng của Hiệp hội Con Đức Mẹ và các thành viên sẽ được đón nhận đầy tràn ân sủng.” Một thông điệp khác cũng được Đức Mẹ yêu cầu là đúc một mẫu ảnh gọi là Ảnh Phép Lạ và nó sẽ là phù hiệu của Hiệp hội.

Phát Triển

Hiệp hội Con Đức Mẹ ban đầu đã được tổ chức thành từng nhóm theo các khu vực khác nhau trên nước Pháp. Mười lăm (15) nhóm đầu tiên đã được thiết lập từ năm 1835 – 1847. Thành viên Con Đức Mẹ đầu tiên là Benigne Hairon và giống như nhiều nhóm khác, chị đến từ các trường do các Nữ Tử Bác Ái điều hành. Cuộc gặp đầu tiên của Con Đức Mẹ được gọi là “Marian Cenacles”. Cha Tổng quyền bấy giờ là cha Etiene đã xin được sự chuẩn nhận của tòa thánh từ Đức Giáo Hoàng Pio IX vào ngày 20 tháng 6 năm 1847. Năm 1850, sự phê chuẩn này đã được mở rộng đến cách nhánh nam. Tổng quyền của Tu Hội Truyền Giáo đã thiết lập “Hiệp hội đạo đức dưới danh hiệu Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trong tất cả các nhà của Tu hội trên toàn thế giới”.  Sự khích lệ bởi cha tổng quyền, và sự cổ vũ, hâm mộ và ân ban của tòa thánh đã mang đến sự mở rộng của hiệp hội trong thời gian sau đó.

Từ năm 1848 – 1870 Hiệp hội đã mở rộng ra ngoài nước Pháp, như các quốc gia của Châu Âu và các lục địa khác như Châu Á có Philippines (1869), Lebanon, Châu Phi có Ai Cập, và vài quốc gia khác. Có tất cả 338 trung tâm hoạt động chức năng thời bấy giờ.

Ngày 19 tháng 9 năm 1876, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã ký Đoản Sắc cho phép những người trẻ mà không phải là học sinh của các trường do các Nữ Tử Bác Ái điều hành được tham gia hiệp hội.

Sứ Vụ

Liên quan đến việc mở rộng Hiệp hội ban đầu, từ thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 “Thủ Bản” đã như một phương tiện liên kết và phương tiện truyền bá sống động cho tinh thần này. Các Thủ Bản này đã đồng thời cũng là Quy luật, Quy tắc và một sách cầu nguyện của đời sống tinh thần.Thủ Bản ban đầu này đã được chuẩn bị bởi cha Aladel, sau đó thì Thủ Bản này đã được cập nhật bởi các cha Crapez, Tricot và Henrion cho phù hợp với từng thời đại.

Công hội Maria (Marian Congress) đã chú ý nhiều lần cho việc đào tạo và canh tân những gì mà Hiệp hội đã được yêu cầu để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Đời sống đức tin của các thành viên đã phát sinh nhiều hoa trái ở nơi xã hội và đời sống cộng đồng.

Con Đức Mẹ đã đảm nhận vai trò của mình trong Giáo hội với tư cách là một Kitô hữu đồng thời cũng với tư cách là một người tông đồ nơi môi trường sống của mình. Trong kỷ nguyên của công nghiệp hóa đã mang đến nhiều khó khăn và thách đố cho đời sống Kitô hữu. Nhưng Con Đức Mẹ đã sống đức tin cách vững mạnh trong các hoàn cảnh ấy. Một câu chuyện điển hình là khi các Nữ Nử Bác Ái bị trục xuất khỏi Mêxicô năm 1875. Các Con Đức Mẹ đã thay thế các Nữ Tử để phục vụ người nghèo. Việc phong thánh cho chị Catherine Laboure năm 1947 do Đức Giáo Hoàng Pio XII đã mang đến nguồn khởi hứng tinh thần và đã củng cố Hiệp hội này trong bầu khí canh tân của công đồng Vaticanô II, và Hiệp hội đã cống hiến với một sức sống mới trong thế giới.

Tổ Chức

Luồng gió canh tân của công đồng Vaticanô II đã dẫn đến sự phát triển của Hiệp hội và từ đó cũng làm nảy sinh một cấu trúc mới trong tiến trình phát triển. Nhóm đã được thành lập với các độ tuổi khác nhau: trẻ em, thanh thiếu niên, thiếu niên, giới trẻ và trung niên và có tên VMF (Vincentian Mariam Family- Gia Đình Maria Vinh Sơn). Dù là phân theo độ tuổi nhưng họ luôn là Con Đức Mẹ dù các thành viên đã kết hôn hay lớn tuổi hơn Con Đức Mẹ. Mỗi nhóm tuổi hoặc cấp độ đều có chương trình huấn luyện, các yêu cầu và một cam kết khác nhau trong sự hòa hợp với sự tiến triển của họ trong đức tin. Mỗi giai đoạn sẽ có một trách nhiệm lớn hơn được đưa ra cho người trẻ trong cuộc sống và sự hoạt động của Hiệp hội.

Các trách nhiệm này được chấp nhận và đã thiết lập bằng sự hoàn tất các công việc được trao phó cho mỗi thành viên, bắt đầu với cả những người rất trẻ là các thiếu nhi. Để mang lại sức sống cho Hiệp hội, họ sẽ không hoạt động cách cô lập. Các thành viên sống trong mối tương quan với người khác và với nhau và nhìn nhận là một thành viên của Giáo hội địa phương. Điều này mang đến ý nghĩa trong tính cách Giáo hội trong tất cả các cử hành và hoạt động tông đồ. Điều này cũng tương tự ở cấp quốc gia hoặc khu vực hoặc miền. Và các điều này đòi hỏi sự đảm đương trách nhiệm trong sự tương quan, hợp tác và tham gia.

Căn Tính

Căn tính của Hiệp hội được thiết đặt trong các khía cạnh đa dạng từ khi có chuẩn nhận của tòa thánh 1847, Hiệp hội đã trở nên một trong số các hiệp hội tông đồ khác trong Giáo hội. Bởi đặc tính là một Kitô hữu mỗi thành viên đề có sứ vụ rao giảng Tin Mừng cùng với các thành viên khác khi được lãnh bí tích rửa tội (đặc tính Giáo hội). Hiệp hội có một khuôn mẫu là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, là thủ lãnh của Hiệp hội và là người dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô (đặc tính Maria). Điều này giải tích tại sao các thành viên cố gắng chiêm ngắm Đức Mẹ dưới các khía cạnh khác nhau mà Giáo hội đã tôn vinh như Mẹ của các kẻ tin, con người của cầu nguyện, Mẹ Giáo hội, tôi tớ của người nghèo….Mỗi Kitô hữu là một nhà truyền giáo. Mỗi thành viên của Giới Trẻ Maria Vinh Sơn cũng phải trở nên một nhà truyền giáo bởi vì Đức Maria đã bày tỏ cho chúng ta trong cách này để hoàn tất lời hiệu triệu của Chúa Giêsu con Mẹ, đi và rao giảng Tin Mừng…. Con Đức Mẹ là các tông đồ của công cuộc rao giảng Tin Mừng trong hoàn cảnh của mình và trong truyền giáo Ad Gentes (đặc tính Truyền giáo).

Họ hoàn thành đặc tính tông đồ truyền giáo và trong việc phục vụ như một thành viên Vinh Sơn bởi sự bắt chước thánh Vinh Sơn trong phục vụ người nghèo và người sống bên lề xã hội trong các việc phục vụ thường nhật và đặc biệt. Hiệp hội Con Đức Mẹ dâng hiến chính bản thân mỗi thành viên tùy theo các độ tuổi và cấp độ khác nhau của sự trưởng thành đức tin trong việc phục vụ người nghèo (đặc tính Vinh Sơn).

Dưới đây là các khía cạnh linh đạo được nêu lên cho tất cả các thành viên Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn. Có bốn mục tiêu nguyên tắc của VMY:

1.Định hình đời sống với một đức tin sâu thẳm, bước theo Đức Kitô Đấng rao giảng Tin Mừng và là tôi tớ của người nghèo.

2.Sống và cầu nguyện như Mẹ Maria trong tinh thần khiêm nhường và đơn sơ, sống tâm tình của kinh Magnificat.

3.Luôn giữ tinh thần truyền giáo đặc biệt qua việc phục vụ những người nghèo và những người bị bỏ rơi trong xã hội.

  1. Các thành viên cách cá nhân và cộng đoàn cộng tác trong công việc tông đồ của Giáo hội địa phương.

Tất cả các thành viên Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn chiêm ngưỡng Đức Maria với tư cách người trẻ của Đức Mẹ trong việc thực hành các đức tính:

  1. Trong sạch (purity) – sống một đời sống thanh khiết và tiến thân trên con đường thánh thiện.
  2. Khiêm tốn (humility) – nhìn nhận giới hạn của bản thân và chân thành sống một đời sống khiêm nhường.
  3. Vâng phục (obedience)  – cộng tác cách khiêm tốn tìm kiếm thánh ý Chúa và luôn làm theo ý Ngài.
  4. Bác ái (charity) – nhạy cảm với người nghèo và thực hiện tình yêu trắc ẩn với những hành động thiết thực.
  5. Cuối cùng là Tận hiến (consecration) bản thân cho Đức Trinh Nữ Maria với châm ngôn NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA.

Đời Sống Tông Đồ

Là một người trẻ Con Đức Mẹ, các bạn sẽ không ngừng khám phá một Đức Kitô sống động từ trong kinh nghiệm của một cộng đoàn. Và được kêu gọi để chia sẻ điều này cho tất cả mọi người sống xung quanh, trở nên một người tông đồ và một người tôi tớ. Các bạn hãy cố gắng đạt được cùng một tinh thần như thánh Phaolô đã nói “khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16) hoặc như thánh Vinh Sơn đã nói “tôi yêu mến Chúa chưu đủ nếu người bên cạnh tôi chưa yêu mến Ngài” (SV XI, 554). Các trụ cột tông đồ của người trẻ sẽ được đề nghị dưới đây để trở nên là muối, ánh sáng và men cho thế giới hôm nay.

Chúng ta có thể nói không có đau khổ nào mà không lại không liên quan đến bất kỳ thành viên nào của VMY. Đó là lý do tại sao Hiệp hội của chúng ta tổ chức và cộng tác trong các dự án phục vụ cách hệ thống cho những người nghèo. Để những người nghèo này trở nên năng động trong chính sự phát triển của chính họ. Điều này rất quan trọng ngay từ ban đầu khi trở nên một thành viên của VMY. Các thành viên trẻ tiếp xúc với người nghèo cách cá nhân để có thể lắng nghe họ và mang đến sự thân thiện, tình bằng hữu. Do đó họ phải nhạy cảm với những đau khổ của người khác và tìm cách giúp họ thoát khỏi tình trạng đó. Lòng sùng kính Đức Maria nơi các bạn sẽ trở nên trống rỗng và khô cằn nếu không thực hiện các tuyên hứa trong sự cam kết với người nghèo theo phong cách Vinh Sơn.

Vậy làm sao để các bạn sống các chiều kích này trong thời điểm hiện tại. Như thế nào để có thể thấm nhập linh đạo Vinh Sơn cho người trẻ ngày hôm nay?  Để làm điều đó tôi mời gọi các bạn hãy :

Huấn luyện tầm nhìn (vision): tức là mở rộng tầm nhìn của chúng ta về các thực tại đói nghèo đang diễn ra. Vì thế chúng ta phải nhìn điều này như thế nào và để cho phép chúng ta can thiệp hầu mong đem lại sự biến đổi tốt hơn cho xã hội.

Huấn luyện con tim (heart): điều này đòi hỏi huấn luyện con tim có một sự nhạy cảm với những đau khổ của anh chị em xung quanh.

Huấn luyện đôi tay (hands): cho phép chúng ta năng động và hăng say trong các giải pháp thực tế để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người chúng ta đang phục vụ. Sự hành động là bước cần thiết để bắt đầu một tiến trình thay đổi và biến đổi.

Để tiếp tục trong thời gian tới các bạn Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn hãy tự hỏi chính mình: như thế nào chúng ta có thể cộng tác với Giáo hội địa phương, giáo xứ, giáo phận nơi chúng ta đang sống? Các bạn có tìm thấy nơi VMY một “ trường của sự phục vụ”? làm thế nào để mỗi cá nhân và nhóm của chúng ta có thể tiếp xúc trực tiếp với người nghèo và các thực tại của họ?

Và thực hiện điều đó nơi giáo xứ, giáo phận và các cộng đoàn đức tin đang sống, xin các bạn hãy thách đố bản thân mình trong các công tác tông đồ của giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn nơi các bạn đang sống:

Dạy dỗ (Teaching): giáo lý, Kinh thánh, rao giảng Tin Mừng.

Thờ phượng (Worship) : tham gia phụng vụ như thánh lễ, kinh mân côi, các bí tích, chầu Thánh Thể.

Phục vụ (service): thăm viếng người nghèo, hoạt động xã hội thăng tiến con con người.

Hy vọng rằng cùng với các người trẻ trong Giáo hội Việt Nam, Giới Trẻ Con Đức Vinh Sơn Việt Nam cũng sẽ sống linh đạo của mình một cách sâu xa và hữu hiệu hơn nữa trong các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, nhà máy, nhà trường, cơ quan….. nơi mà các bạn đang được kêu gọi để tiến tới một sự trưởng thành toàn diện trong đức tin, thể lý và tinh thần. Và điều cuối cùng là nếu các bạn trẻ muốn dấn thân trong ơn gợi tận hiến trong Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn hay Tu Hội Nữ Tử Bác Ái thì Hiệp Hội Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn sẽ là bước khởi đầu tốt lành cho lý tưởng của các bạn.

Thân ái trong Thánh Vinh Sơn và Mẹ Maria!

Manila, October 13, 2019
Pt. Phạm Minh Triều, C.M