Ngày 03.02 : Chân phước Giuseppina Nicoli

0
1126

Ca Nhập lễ :

Chúng ta hân hoan cử hành lễ Chân phước Giuseppina, vì Chúa là đấng tạo thành vũ trụ đã yêu mến Chị và đã làm cho Chị trở thành trinh nữ thánh thiện và hiển vinh.

Lời nguyện Nhập lễ :

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Chân phước Giuseppina Nicoli tinh thần yêu thương của Chúa khiến Chân phước giúp đỡ tất cả những ai lâm cảnh gian truân và bị bỏ rơi. Xin Chúa ban cho chúng con niềm vui, để theo gương chân phước, khám phá ra Đức Kitô nơi những người nghèo và phục vụ Người với một tình yêu không mệt mỏi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô…

Bài đọc : Pl 4, 4-9

  • Lời Chúa trong Thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Phi-lip-phê

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.

Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca : Tv 17, 2-3, 21-22, 32-33

Đ: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là Đấng làm cho con nên mạnh mẽ.

– Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con :
Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con,
Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc,
Là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. 

Đ: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là Đấng làm cho con nên mạnh mẽ.

– Chúa xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành.
Người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch.
Chính bởi tôi đã theo đường lối Chúa,
Không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. 

Đ: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là Đấng làm cho con nên mạnh mẽ.

– Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa ?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta ?
Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng,
và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn. 

Đ: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là Đấng làm cho con nên mạnh mẽ.

Tung hô Tin Mừng : Mt 11,25

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa tể trơi đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mc 10, 13-16

  • Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vi Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì chẳng được vào”. Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ :

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận được những hoa quả của lễ phầm chúng con dâng tiến Chúa, hầu theo gương Chân phước Giuseppina, chúng con được tự do đối với những gì thuộc về trần thế và sống mạnh mẽ hơn theo Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Tiền tụng :

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúng con chúc tụng sự kỳ diệu
của tình thương Chúa danh cho
những người nam và người nữ
đã đạt tới sự thánh thiện
bằng sự tận hiến cho Đức Kitô vì Nước Trời.
Qua mầu nhiệm của giao ước này,
Chúa muốn cho thân phận con người chúng con
tìm lại được ánh rạng ngời nguyên thủy,
và ngay từ khi còn ở trần gian này,
chúng con nếm cảm trước hạnh phúc
mà Chúa sẽ ban cho chúng con ở đời sau.
Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh,
Chúng con chúc tụng và tung hô Chúa rằng :

Ca Hiệp lễ : Mt 18,3

Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Lời nguyện Hiệp lễ :

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,ước gì sự hiệp thông với Mình và Máu Con Chúa làm cho chúng con dứt bỏ mọi sự hay hư nát; như vậy theo gương Chân phước Giuseppina, dưới đất này chúng con sẽ có thể ngày càng chân thành yêu mến Chúa, và mai sau trên trời được vui mừng chiêm ngắm Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô …