Ngày 09.09 : Chân phước Frédéric Ozanam

0
160

Ca Nhập lễ : Mt 25, 34,35,40

Chúa nói với những người đã phục vụ người trong anh em mình : “Hãy đến, nào những kẻ Cha Ta chúc phúc.. Xưa Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng… Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Lời nguyện Nhập lễ :

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Chân phước Phê-đê-rích Ô-za-nam thành chứng nhân của sự thật và lòng bác ái, để khuyến khích trong thế giới và trong Giáo Hội, các giáo dân quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ; theo gương ngài, xin Chúa cho chúng con biết tuân giữ giới răn yêu thương của Chúa để trở nên men công lý và men xót thương trên đường đời của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Bài Đọc : Hc 3, 29; 4,1-10

  • Lời Chúa trong sách Huấn ca

Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,
kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.
Con ơi, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo, đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi.
Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi,
đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo.
Một tâm hồn đang bực bội, con đừng làm khổ thêm,
đừng bắt kẻ túng thiếu đợi lâu mới được con giúp đỡ.
Kẻ khốn khổ nài xin, con đừng từ chối,
gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi.
Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn,
kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con.
Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con,
thì Đấng tạo thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện.
Hãy làm cho công hội mến thương con,
và tỏ lòng kính trọng người làm lớn.
Hãy lắng nghe kẻ nghèo, và nhã nhặn chào lại họ.
Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức,
đừng hèn nhát khi con phải xét xử.
Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha,
và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng;
được vậy, con sẽ nên như người con của Đấng Tối Cao,
và Người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca : Tv 71

Đ. Lạy Chúa, xin lắng nghe bần dân kêu khổ.

– Tâu Thượng Đế,
xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử.
để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng nghe bần dân kêu khổ.

– Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân.
Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,
ra tay cứu độ kẻ khó nghèo,
đập tan lũ cường hào ác bá. 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng nghe bần dân kêu khổ. 

– Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,
chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ. 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng nghe bần dân kêu khổ.

– Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời,
ước gì mọi sắc tộc trần gian,
nhờ Nguời được chúc lành,
và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. 

Đ. Lạy Chúa, xin lắng nghe bần dân kêu khổ.

Tung hô Tin Mừng : Ga 13,34

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Thầy ban cho anh em một điều răn mới: là anh em hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng :   Lc 10,25-37

  • Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca

Khi ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Người đáp : “Trong luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giêsu đáp : “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giêsu bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện trên lễ vật :

Lạy Chúa, xin thương nhận lễ vật của dân Chúa; và khi chúng con tưởng nhớ tình yêu vô biên của Con Chúa, xin làm cho chúng con, nhờ gương của chân phước Phê-đê-rích Ô-za-nam, biết yêu Chúa và yêu tha nhân bằng một tấm lòng quảng đại hơn. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng  :

Lạy Chúa là Cha chí thánh
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tôn vinh Chúa,
cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con
thật là chính đáng, phải đạo,
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa luôn luôn làm sống lại sức mạnh của Hội Thánh Chúa, nhờ đức tin của các thánh,
và Chúa cũng tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.
Hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa
vì gương sáng của các ngài thôi thúc,
và lời cầu nguyện huynh đệ của các ngài
giúp chúng con hành động để nước Chúa trị đến.
Vì thế, cùng các thiên thần và các thánh,
chúng con tung hô vinh quang Chúa rằng :

Ca Hiệp Lễ:   Ga 13,35

Chúa nói “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau”.

Lời nguyện hiệp lễ :

Lạy Chúa, Chúa đã bổ sức cho chúng con nhờ việc rước lễ này; xin Chúa giúp chúng con, noi gương chân phước Phê-đê-rích Ô-za-nam, yêu Chúa như ngài; sống bác ái với dân Chúa như ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…