Ngày 26.04 : Di chuyển hài cốt Thánh Vinh Sơn

0
745

Ca Nhập lễ : Lc 4,18 (Is 61,1)

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. Người đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha”.

Lời nguyện Nhập lễ :

Lạy Cha chí thánh giàu lòng thương xót , Cha đã lấy lòng bác ái nung đốt thánh Vinh Sơn, để thánh nhân cứu giúp bao nỗi khốn khổ của người thời đại mình; hôm nay, ngày tưởng nhớ việc di chuyển hài cốt của thánh nhân, chúng con nài xin Cha, ban cho chúng con được thấm nhuần Thần Khí của Cha để chúng con cũng biết tôn kính Con yêu dấu Cha và phụng sự Ngài nơi bản thân người nghèo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô..

Bài đọc I : Is 61, 1-3  

  • Lời Chúa trong sách Ngôn sứ Isaia

Thần Khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,
công bố một năm hồng ân của Đức Chúa,
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta
Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,
tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on
tấm khăn đại lễ thay tro bụi,
dầu thơm hoan lạc thay tang chế,
áo ngày hội thay tâm thần sầu não.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca : Tv 95

Đ. Toàn cõi đất, hãy hát lên, chúc tụng thánh danh Người,

– Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu,
hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh ! 

Đ. Toàn cõi đất, hãy hát lên, chúc tụng thánh danh Người,

– Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người. 

Đ. Toàn cõi đất, hãy hát lên, chúc tụng thánh danh Người,

– Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
dâng Chúa quyền lực và vinh quang,
hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. 

Đ. Toàn cõi đất, hãy hát lên, chúc tụng thánh danh Người,

– Hãy nói với chư dân : Chúa là vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. 

Đ. Toàn cõi đất, hãy hát lên, chúc tụng thánh danh Người,

Bài Đọc 2 : 1 Cr 1, 26-31; 2,1-2

  • Lời Chúa trong Thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem : khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.

Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá.

Đó là lời Chúa

Tung hô Tin Mừng : Mt 25,34

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Ha-lê-lui-a.

Bài Tin Mừng : Mt 25,31-46

  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ? Đức Vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu”. Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : “Ta bảo thật các người : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.

Đó là lời Chúa

Lời nguyện Tiến lễ :

Lạy Chúa, xin nhận lễ vật của dân Chúa tiến dâng, để việc tưởng nhớ đức bác ái vô biên của Chúa củng cố chúng con, theo gương thánh Vinh Sơn, phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Tiền tụng :

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
thật là chính đáng và hữu ích cho chúng con,
việc chúng con không ngừng tạ ơn Chúa,
chúc tụng và ngợi khen Chúa,
trong ngày chúng con tôn kính thánh Vinh Sơn.
Chúa đã kêu gọi thánh nhân bước theo Con Chúa,
xả thân loan báo Tin Mừng cho người nghèo,
và lòng nhiệt thành mà Chúa ban cho thánh nhân
để làm phát triển Nước Chúa,
để lại cho chúng con một qui luật và gương sáng
về lòng nhiệt thành tông đồ.
Được củng cố bởi Thần Khí Chúa
và được lôi kéo bởi tình yêu Chúa,
chúng con được mời gọi dấn thân,
hy sinh mạng sống và sức lực của chúng con
để hành động cho phần rỗi người nghèo,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh,
chúng con hát ca tuyên xưng vinh quang Chúa rằng :

Ca Hiệp lễ : Tv 106, 8-9

Các bạn hãy dâng lời cảm tạ Chúa về tình thương của Ngài, về những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần; họng khô ráo, Chúa cho uống phỉ tình, bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích.

Lời nguyện Hiệp lễ :

Lạy Chúa, nhờ sức mạnh của bí tích mà chúng con vừa lãnh nhận, xin ban cho chúng con sức mạnh, để luôn tiến bước cách mạnh dạn trên con đường đức ái mà thánh Vinh Sơn đã vạch ra cho chúng con, qua lời nói và hành động của ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…