Ngày 28.11 : Thánh nữ Catherine Labouré

0
927

Ca Nhập lễ :

Chúng ta hãy hân hoan vui mừng cử hành lễ kính thánh nữ Catarina Labouré, vì Chúa vũ trụ đã yêu mến ngài và đã thánh hiến ngài làm trinh nữ, vì vinh quang của Người.

Lời nguyện Nhập lễ :

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh nữ Catarina được đặc ân sống thân mật gần gũi với Đức Maria, thân mẫu Chúa. Chúa đã dạy cho thánh nữ phục vụ người nghèo cách khiêm nhường vui tươi. Hôm nay, nhân ngày kính nhớ thánh nữ, xin cho chúng con nhận ra hình ảnh Chúa nơi người nghèo, và cho chúng con được làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trên thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Bài đọc 1 : Hc 3,17-24    

  • Lời Chúa trong sách Huấn ca

Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn,
thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.
Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,
như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.
Lắm kẻ cao sang hiển hách, nhưng Thiên Chúa
mạc khải bí mật của Người cho kẻ khiêm nhường.
Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao :
Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.
Đừng tìm những điều khó quá đối với con,
những điều vượt sức con, con đừng xét tới.
Những gì đã ấn định cho con, con hãy suy cho kỹ,
cần chi phải hiếu kỳ !
Đừng dây mình vào những việc quá sức con,
vì những điều con trông thấy
đã vượt quá trí hiểu của loài người.
Nhiều người mắc sai lầm vì ý kiến riêng của họ,
ý nghĩ xấu làm cho suy nghĩ của họ đảo điên.

Đó là Lời Chúa.

Đáp ca : Tv 130

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong bình an ở gần bên Chúa.

– Lòng con chẳng dám tự cao,
Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu. 

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong bình an ở gần bên Chúa.

– Hồn con, con vẫn trước sau,
Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
Trong con, hồn lặng lẽ an vui. 

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong bình an ở gần bên Chúa.

– Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. 

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong bình an ở gần bên Chúa.

Tung hô Tin Mừng :

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.

Bài Tin Mừng : Ga 15, 9-17

  • Tin Mừng theo thánh Gio-an

Trước khi bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

Đây là điều răn của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện Tiến lễ :

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tâm hồn thánh nữ Ca-ta-ri-na, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa : Chúa đã yêu mến cuộc sống của thánh nữ hoàn toàn thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, xin hãy đón nhận lễ dâng của chúng con là lòng biết ơn qua việc cử hành phụng vụ này. Chúa là Đấng hiển trị…

Tiền tụng :

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúng con chúc tụng sự kỳ diệu
của tình thương Chúa dành cho
những người nam và người nữ
đã đạt tới sự thánh thiện
bằng sự tận hiến cho Đức Kitô vì Nước Trời.
Qua mầu nhiệm của giao ước này,
Chúa muốn cho thân phận con người chúng con
tìm lại được ánh rạng ngời nguyên thuỷ,
và ngay từ khi còn ở trần gian này,
chúng con nếm cảm trước hạnh phúc
mà Chúa sẽ ban cho chúng con ở đời sau.
Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh,
chúng con chúc tụng và tung hô Chúa rằng :

Ca Hiệp lễ :

Chúa nói : người nào yêu mến Ta thì sẽ được Cha Ta yêu mến, chúng ta sẽ đến nhà người ấy, và chúng ta sẽ đến cư ngụ bên họ.

Lời nguyện Hiệp lễ :

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày mừng kính thánh nữ Ca-ta-ri-na, xin cho mầu nhiệm Thánh Thể này đem lại cho chúng con ánh sáng và sự nhiệt thành. Chớ gì tâm hồn chúng con luôn bừng cháy ước muốn đạt tới sự thánh thiện, và chớ gì chúng con luôn biết dùng cuộc sống để làm những điều tốt lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…