Ngày 25.01 : Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

0
1882

Kỷ niệm ngày thành lập Tu Hội Truyền giáo

Ca Nhập lễ : 2 Tm 1,12 và 4,8

Tôi biết tôi tin vào ai ; và tôi xác tín rằng Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng cho tôi trong ngày Người đến.

Kinh Vinh Danh

Lời nguyện Nhập lễ :

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong ngày chúng con cử hành lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Chúa đã kêu gọi thánh Vinh Sơn Phaolô thành lập một gia đình thiêng liêng để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin làm cho chúng con trở nên xứng đáng để mạnh dạn rao giảng Tin Mừng chân lý và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Bài đọc : Cv 22, 3-16

  • Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ

Ông Phaolô, bị người Do Thái ở Giêrusalem đe dọa giết, nói với họ rằng : “Tôi là người Do Thái, sinh ở Tác-xô, miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, để giải về Giêrusalem trừng trị.

Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi : “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?” Tôi đáp : “Thưa Ngài, Ngài là ai ?” Người nói với tôi : “Ta là Giêsu Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ”. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. Tôi nói : “Lạy Chúa, con phải làm gì ?”. Chúa bảo tôi : “Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho con phải làm”.

Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát. Ở đó, có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói : “Anh Sa-un, anh thấy lại đi”. Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói : “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chờ gì nữa ? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca : Tv 116

Đ: Hãy đi nói cho toàn thế giới biết những kỳ công của Thiên Chúa

– Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người ! 

Đ: Hãy đi nói cho toàn thế giới biết những kỳ công của Thiên Chúa

– Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. 

Tung hô Tin Mừng : Ga 15, 16

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Lời của Chúa : “Phần Thầy, Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại”. Ha-lê-lui-a

Tin Mừng : Mc 16,15-18

  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô.

Đức Giêsu phục sinh nói với các Tông đồ : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện Tiến lễ :

Lạy Chúa, khi chúng con cử hành các mầu nhiệm của Chúa, xin Thánh Thần Chúa chiếu rọi ánh sáng đó vào  đức tin chúng con, như xưa Người đã soi sáng thánh Phaolô tông đồ để làm cho vinh quang Chúa tỏa lan trên toàn thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Tiền tụng : (Chọn một trong hai mẫu sau đây)

I. Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tôn vinh Chúa,
tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa là Mục tử hằng hữu,
Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa,
nhưng nhờ các thánh Tông đồ,
Chúa luôn che chở giữ gìn.
Ngày nay Chúa còn hướng dẫn, nhờ chính các vị mục tử,
nhân danh Con Chúa coi sóc đoàn chiên.
Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh,
chúng con hát mừng vinh quang Chúa,
và không ngừng tung hô rằng :

II. Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tôn vinh Chúa,
tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì Chúa đã thiết lập Hội Thánh của Con Chúa
trên nền tảng các Tông đồ,
để Hội Thánh luôn là dấu chỉ sống động
sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian ,
và để Hội Thánh loan báo
Tin Mừng Nước Trời cho mọi người.
Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời,
cùng với các thiên thần,
chúng con tuyên xưng và hân hoan
lớn tiếng ca tụng Chúa rằng :

Ca Hiệp lễ : Gl 2, 20

Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và đã hiến mạng sống vì tôi.

Lời nguyện Hiệp lễ :

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận khơi lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa mến, xưa đã từng nung nấu thánh Phaolô khiến thánh nhân hằng quan tâm lo lắng cho mọi giáo đoàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…