LỜI GIỚI THIỆU

0
62

Mệnh lệnh canh tân, các bài viết về việc canh tân Giáo hội (Imperative for Renewal, Essays on restoring the Church’s health) của tiến sĩ Jeffrey A. Mirus là một tập hợp các bài viết của ông từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2019, nhấn mạnh đến sự khẩn thiết cho việc canh tân Giáo hội Công giáo trong thời đại của chúng ta.

Tập sách hữu ích này đang được dùng để giúp một số sinh viên thần học tại học viện Durando rèn luyện kĩ năng đọc và dịch, với sự giúp đỡ và hiệu đính của cha Giuse Cao Viết Tuấn. Chúng con xin được lần lượt giới thiệu bản dịch các bài viết trong tập sách này.

Dẫn nhập của tác giả (tiến sĩ Jeffrey A. Mirus):

CANH TÂN GIÁO HỘI BAO GỒM CANH TÂN MỖI NGƯỜI CHÚNG TA TRONG ĐỨC KITÔ

Trong số các bài tôi đã viết về việc canh tân Giáo hội Công giáo trong những năm qua, tôi đã chọn cho bộ sưu tập này 25 bài xuất hiện trên trang CatholicCulture.org từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 2 năm 2019 — trùng với triều đại của Giáo hoàng Phanxicô. Điều này có nghĩa là những bài luận này được viết khi chúng tôi đã nhận thức được tiềm năng hạn chế và những nguy cơ đáng kể của phần đặc biệt này trong lịch sử Giáo hội. Nhưng nhận thức như vậy cần phải nhấn mạnh đến một nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc cải cách và canh tân Kitô giáo: Dù chúng ta thấy rõ nhu cầu cải cách mang tính thể chế đến đâu, chúng ta đồng thời cũng phải dành nhiều thời gian để cầu nguyện và nỗ lực canh tân bản thân một cách mạnh mẽ.

Tôi thiết nghĩ rằng đây là một chủ đề xuất hiện theo nhiều cách khác nhau trong tất cả các bài viết của tôi về sự canh tân đích thực. Điều quan trọng là khi xác định các vấn đề của Giáo hội và thúc đẩy sự thay đổi, chúng ta phải luôn sử dụng sự nhìn nhận này và niềm đam mê này để xem xét cuộc sống của chính mình và tìm kiếm ân sủng để trở nên người Công giáo hoàn thiện hơn (và hữu hiệu hơn). Canh tân là mệnh lệnh dành cho mỗi chúng ta.

Trong bộ sưu tập này, tôi trình bày các chủ đề đa dạng như chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa thế tục, vấn đề tinh giản trong Giáo hội, vai trò của giáo lý, kỷ luật và phụng vụ, văn hóa chính trị ủng hộ phá thai, lạm dụng trong giáo sĩ, thẩm quyền của Giáo hội, các chủ đề chính của Giáo hoàng và tầm quan trọng của giáo hội địa phương mà chúng ta gọi là giáo xứ. Chỉ riêng phạm vi các chủ đề đã chứng tỏ nhu cầu đổi mới đích thực lan rộng như thế nào. Nếu những bài bình luận về nhiều chủ đề như vậy giúp người đọc hiểu rõ hơn vấn đề và thao thức với nó một cách cá nhân hơn, thì đó là sự đền đáp rất lớn cho những nỗ lực nhỏ bé của tôi.